Nyheter

Ny solcellspark byggs i Helsingborg av Solar Park

Länsstyrelsen i Skåne har godkänt sluttäckningen av NSR:s deponi i Helsingborg. Det öppnar stora tillväxtmöjligheter för Solar Park.

Godkännandet innebär att den del som kallas Rökilledeponin på NSR:s område kan bebyggas med solceller. Om hela ytan bebyggs kan nio gånger mer el från solen produceras, jämfört med dagens solcellspark vid återvinningscentralen.

– Det är mycket glädjande och efterlängtat. Det råder stor efterfrågan på andelar i Solar Park. Med tillståndet kan vi börja bygga ut och vi räknar med start redan i vår, berättar Lars-Inge Persson, ordförande i Solel i Helsingborg Ekonomisk Förening.

Nuvarande solcellsanläggning intill NSR:s återvinningscentral invigdes 2017 och har en effekt på 250 kW. Etapp 2 får även den en effekt på 250 kW. För samtliga etapper är potentialen 2250 kW. För 3 000 kronor kan både privatpersoner och företag bli andelsägare och få ägandebevis samt rösträtt i föreningen. Genom andelsförfarandet kan utbyggnaden ske utan att föreningen tvingas ta lån.

Att solcellsparken byggs på en annars obrukbar deponi är mycket ovanligt. Normalt används till exempel åkermark. Och solcellerna ska förankras i marken med jordskruvar. Det är en billigare och lättare teknik än traditionella betongfundament. Jordskruvarna kan dessutom återanvändas.

– Det är naturligtvis mycket tillfredsställande att vi fått sluttäckningen godkänd och att marken därmed kan användas. Här kan solceller bidra med förnybar energi år efter år, samtidigt som vi sparar värdefull åkermark. Det är ett utmärkt exempel på effektiv resursanvändning, avslutar Kim Olsson, vd för Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR.

På bilden: Personal från Svea Solar monterar solceller på BRF Ängelholmshus Nr 7 i Ängelholm

Foto: Timo Julku