Nyheter

Lanserar koppling för mer träffsäker hantering av leverantörstrohet

Möjligheten att titta på leverantörstrohet och avtal utifrån de faktiska betalningar som genomförs, istället för att utgå från inkommande fakturor, ger ett bra arbetssätt för att identifiera risker och möjligheter.

Genom att analysera varje enskild transaktion, kan inköpare och upphandlare få mer information kopplat till leverantörens status tillsammans med det avtal som finns, eller helt saknas i affärsrelationen.

Ett vanligt förekommande exempel är uppföljning av avtalsleverantörer under avtalsperioden, och hur leverantörens status kan komma att förändras under avtalstiden. Dessutom kan så kallade lösa leverantörer, som är nära eller förbi upphandlingsgränsen uppmärksammas, eller leverantörer helt utan avtal som används i större utsträckning än befintliga avtalsleverantörer i samma bransch.

Malin Jeansson på Inyett:

– Att koppla sin avtalsdatabas från Visma TendSign till Inyett gör att våra användare på ett enkelt sätt kan jobba med sina inköp inom och utanför avtal. Att på ett enkelt sätt visualisera nyckeltalen gör det enklare att förstå var förbättringsområden finns.

Stefan Norr på Visma Commerce:

– Att koppla Visma TendSign till Inyett är ett väldigt bra sätt att öka träffsäkerheten för att nå högsta tänkbara avtalstrohet. Minska administration av avtalslösa inköp och följ verksamhetens inköpsmönster från branschnivå hela vägen ner till genomförd transaktion.

Bild av Kevin Phillips från Pixabay