Nyheter

Gottlieb Paludan Architects och ÅF Infrastructure vinnare i utformningen av Västlänkens station Haga

Förslaget Gläntan (här kan du se samtliga förslag) från Gottlieb Paludan Architects och ÅF Infrastructure har utsetts till vinnare i projekttävlingen om gestaltning av stadsrummet vid Västlänkens station Haga i Göteborg.

– Förslaget Gläntan lyckas förena park- och stationsmiljöer till en attraktiv och funktionell helhet. En annan styrka är att förslaget är utformat med lika stor känsla för platsens kulturhistoria som för stadslivet och resenärernas behov, säger Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare i Göteborg och ordförande i tävlingsjuryn.

Johan Rehngren tillägger att andra delar i bedömningen handlar om hur väl förslaget förhåller sig till frågor om genomförbarhet och ekonomi.

Ur juryns utlåtande om Gläntan:

”Gläntans styrka ligger i hur väl förslaget förenar park- och stationsmiljöer till en sammanhängande helhet. Stationsområdena vid Pusterviksplatsen och i Kungsparken öppnar sig som två gläntor i den engelska parken och ramas in av stora träd och sittmurar. Stationsmiljöerna vävs samman av en vacker markbeläggning med mönster av smågatsten, granithällar och stenmjöl som leder resenären till och från bussar och spår…Projektet är ett inspirerande exempel på hur stora infrastrukturprojekt kan bli en integrerad del av en historisk stadsmiljö”.

Gottlieb Paludan Architects och ÅF Infrastructure, som utformat det vinnande förslaget, kommer nu att knytas till arbetet med de olika projekteringarna för utvecklingen av området.

– Eftersom möjligheten till dialog mellan förslagsställare och beställare är starkt begränsad i en tävling jämfört med andra upphandlingsformer så återstår att i samarbete med vinnaren fördjupa, justera och förfina detaljerna i gestaltningen, säger Johan Rehngren.

Om projekttävlingen:

Våren 2019 bjöd Göteborgs Stad bjöd in arkitektteam till en projekttävling för stadsrummet vid Västlänkens station Haga. Syftet har varit att få fram ett förslag med ett tydligt helhetsgrepp och hög kvalitet på gestaltning av stadsrummet. Tävlingen har arrangerats i samarbete med Trafikverket, Västtrafik, Västfastigheter och Sveriges Arkitekter.Juryn har bestått av representanter för samtliga parter.

Fem förslag har deltagit och bedömts i tävlingen, utifrån följande kriterier: Gestaltning, funktion, hållbarhet samt ekonomisk och teknisk genomförbarhet.

Om stadsrummet vid station Haga:

Station Haga är en del av järnvägsprojektet Västlänken som började byggas sommaren 2018. Trafikverket ansvarar för den underjordiska stationen och dess uppgångar. Västtrafik bygger ett resecentrum som en sömlös fortsättning av huvuduppgången i Kungsparken. Göteborgs Stad ansvarar för det anslutande stadsrummet. Den 31 januari 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för området samt tillhörande genomförandebeslut för stadsutveckling. I det senare ingår ett beslut om att från Göteborgs Stads sida investera 660 miljoner kronor i utvecklingen av området. Stadens investeringsprojekt leds av trafikkontoret.

Hela det vinnande förslaget finns HÄR