Nyheter

Stenas Fastigheter får energi från vindkraft producerad i Sverige

Stena Fastigheter går över till egenproducerad el genom ett samarbete med Stena Renewable. Samarbetet innebär att företagets cirka 500 fastigheter nu kommer att få energi från vindkraft, producerad i Sverige. Närmare bestämt i Halland.

– Vi vill vara med och bidra till omställningen till en mer förnybar och hållbar elproduktion. Vi är stolta över att samarbetet med Stena Renewable gör oss självförsörjande på el till våra fastigheter, säger Cecilia Fredholm, hållbarhets- och kommunikationschef på Stena Fastigheter.

Ett kliv framåt

Stena Fastigheter har sedan 2012 köpt in ursprungsmärk grön el till alla sina fastigheter. Nu tar företaget alltså ytterligare ett steg framåt i sitt hållbarhetsarbete genom att helt gå över till egenproducerad grön el. Stena Fastigheter får nu sin el från vindkraftparken Grytsjö i Laholms kommun, genom så kallade ursprungsgarantier.

Stena Renewable arbetar långsiktigt och satsar på vindkraft i Sverige. Vindparken Grytsjö har tolv vindkraftverk och är ett av våra första egenutvecklade projekt. Det gläder oss att Stena Fastigheters hus nu får el från lokal vindkraft, säger Peter Zachrisson, vd Stena Renewable.

Samarbetet med Stena Renewable startade i januari 2020.

FAKTA:

Stena Fastigheter äger cirka 500 fastigheter i Sverige, främst hyresrätter- och kontorslokaler i omkring Göteborg, Stockholm och Malmö. Företaget använder cirka 60 GWh/år för bland annat ljus i trapphus, tvättmaskiner, elcentraler och möjligheter att tanka elbilar. 60 GWh motsvarar förbrukningen av hushållsel för 12 000 villor.  www.stenafastigheter.se

Stena Renewable driver i dag 115 vindkraftverk i Sverige som producerar energi motsvarande Malmö stads konsumtion av hushållsel. Stena Renewable är en del av den pågående och framtida energiomställningen mot en klimatvänlig energiproduktion, och utvecklar, bygger och äger vindkraft. Bolagets huvudägare är Stena Adactum, övriga ägare sedan 2018 är AMF (35 %) och KLP (30 %). www.stenarenewable.com.

Bild av Oimheidi från Pixabay