Nyheter

Banbrytande infrastrukturprojekt: ElectReon har laddat el-lastbil med trådlös elvägsteknik

ElectReon har framgångsrikt laddat en 40-tons el-lastbil och trailer med trådlös elvägsteknik vid sin testanläggning utanför Stockholm. Nästa steg är att trådlöst ladda lastbilen under färd på en allmän väg på Gotland.

ElectReon Wireless är ett israeliskt företag som utvecklar och implementerar trådlösa elvägssystem (ERS). ERS möjliggör överföring av el till fordon under färd, vilket ökar energieffektivitet inom transportsektorn samtidigt som det minskar behovet av både fossila bränslen samt stora batterier och laddstationer. Trådlösa elvägar fungerar dessutom som en delad plattform för laddning av alla typer av fordon; lastbilar, bussar,  personbilar och autonoma fordon. ElectReon har flera planerade och pågående projekt som ska  säkerställa lösningens tekniska och ekonomiska genomförbarhet, bland annat i Sverige, Israel, Tyskland och Italien.

Projektet Smartroad Gotland är världens första trådlösa elväg för lastbilar och bussar på allmän väg. Smartroad Gotland stöds och finansieras av Trafikverket och leds av ElectReon AB, ett svenskt dotterbolag till ElectReon Wireless. Projektets mål är att visa att ElectReons teknik är redo för kommersialisering, samt att ge beslutsfattare den kunskap som krävs för storskalig utbyggnad av trådlösa elvägar.

Utförda tester

ElectReons trådlösa laddteknik har tidigare implementerats och testats vid företagets testanläggning i Beit Yanai, Israel. Företaget har nu byggt en testanläggning vid NCCs anläggning i Rikssten nära Stockholm. NCC är en av ElectReons partners i projekt Smartroad Gotland.

Syftet med den nya testanläggningen var att integrera och testa hela ElectReon-systemet med styrenhet, laddspolar och mottagare, innan driften startar på allmän väg på Gotland. Fem mottagare installerades på Sveriges första eldrivna 40-ton tunga lastbil med trailer. Testet ägde rum under vinterförhållanden med temperaturer runt noll grader.

Resultaten visade att systemet lyckades ladda el-lastbilen statiskt genom trådlös överföring. Systemet aktiverades och övervakades på distans genom operatörsgränssnittet och relevanta mätparametrar bearbetades. Mottagarna överförde cirka 20 kW vardera med en verkningsgrad på cirka 90 procent.

ElectReon har tidigare utfört tester av elektromagnetiskt kompatibilitet (EMC) och elektromagnestiskt fält (EMF), som utfördes i en laboratoriemiljö i Tel Aviv. Dessa tester har granskats av fem svenska myndigheter och utfallet blev att systemet är redo att användas på allmänna vägar. För att verifiera resultaten under naturliga förhållanden har RISE Research Institute utfört ett EMC- och EMF-test på testplatsen i Rikssten. De preliminära resultaten verifierar de tidigare testerna.

Stort intresse för tekniken

De framgångsrika testerna vid testanläggningen har fått stor uppmärksamhet. ElectReon var värd för en indisk delegation, som inkluderade den indiska ministern för vägtransporter och motorvägar samt Sveriges ambassadör i Indien. ElectReon har också presenterat systemet för svenska myndigheter och andra intressenter på testplatsen. Dessutom mottogs testresultaten positivt på Tel Avivs börs där Electreon nu värderas till ca en miljard NIS (2.8 miljarder SEK).

Nästa steg

När integrationstesterna nu är genomförda är lastbilen redo för världens första trådlösa dynamiska laddning på allmän väg, vilket inleds i början av mars. Lastbilen kommer att köra på den första elvägssträckan som förbereddes i november 2019. Under 2020 kommer sträckan utökas till totalt 1,6 km elväg på en 4 km vägsträcka.

Citat:

NCC
”Vi har tillsammans med Electreon skapat en unik testanläggning för integration samt EMC-och EMF-tester vid vår anläggning. Det har varit en värdefull erfarenhet, och tekniken har fortsatt att visa positivt resultat. ” – Stefan Hörnfeldt, affärsutvecklare NCC

Electreon
”Det är en viktig milstolpe för oss att ha den första tunga lastbilen redo för Smartroad Gotland. Med tester genomförda av både EMC, EMF och allmän fordonsbesiktning har vi bevisat att det inte finns något större hinder på fordonssidan för införandet av den nya tekniken. Vi kan härmed också bekräfta att vårt trådlösa system fungerar för alla typer av fordon, vilket verkligen är en unik funktion. ” – Håkan Sundelin, Nordenchef och Projektledare ElectReon AB

Trafikverket
Vi är glada över att se de positiva testresultaten och ser verkligen fram emot nästa steg, den dynamiska trådlösa laddningen på allmän väg på Gotland. Detta är ett viktigt steg mot att nå fossilfri transport i Sverige. ” – Jan Pettersson, Direktör för elvägsprogrammet, Trafikverket

Partners inom Smartroad Gotland-projektet

Caverion, Dan transport, Eitech, Electreon AB, Flygbussarna, GEAB, Gotland GPe Circuit AB, Gotlands Bilfrakt, Hutchinson, Matters Group, Eksjö Maskin & Truck , Region Gotland, NCC, OSAB, RISE, Science Park Gotland, Swedavia, Trafikverket, World Ecological Forum.

Hur tekniken fungerar

Systemet består av tre viktiga element; en laddspole som överför energi till en mottagare på fordonet och en styrenhet ansluten till elnätet, som styr processen. När ett giltigt fordon passerar överförs energi till kopparspolen som ligger ca 8 cm under vägbanan. Energin överförs trådlöst från spolen till en mottagare monterad under fordonet. Systemet ser till att endast giltiga fordon får energi och håller reda på hur mycket varje kund ska betala. En personbil behöver en mottagare och en 40-ton lastbil behöver fem, men de använder samma infrastruktur.

Bild av Gerd Altmann från Pixabay