Nyheter

Vätterhem och NCC bygger vid Vätterns strand

NCC ska tillsammans med Vätterhem bygga cirka 50 hyreslägenheter vid Vätterns strand i Jönköping. Projektet är det första inom ramen för parternas strategiska partneringsamarbete. Ordervärdet uppgår till cirka 120 MSEK.

– Vid detta fantastiska vattennära läge ser vi fram emot att tillsammans med NCC tillgodose behovet av nya lägenheter i Jönköping. Genom att samarbeta i strategisk partnering har vi från tidigt skede delat kunskap och erfarenheter för att tillsammans skapa bättre bostäder, säger Henrik Möller, bygg- och upphandlingschef Vätterhem.

Projektet Ängshusen uppförs i stadsdelen Strandängen med unikt läge nära Vättern. Cirka 50 välplanerade hyreslägenheter fördelas i tre huskroppar som är utformade efter naturen och platsen. Samtliga lägenheter får gavelläge och balkonger som sträcker sig hela vägen runt lägenhetens utsida. Under samtliga tre hus byggs garage.

Bostäderna projekteras enligt Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att boendet utformas utifrån högt ställda krav på energieffektivitet, hälsosam inomhusmiljö med god ventilation och sunda materialval.

Projektet drivs inom ramen för det strategiska partneringsamarbete mellan NCC och Jönköpings kommunala bostadsbolag Vätterhem som inleddes i juni 2018. Samarbetsformen lämpar sig för en serie projekt eller en längre period där parterna bidrar med kunskap och erfarenheter tidigt i projektet för att tillsammans skapa en bättre slutprodukt. Ramavtalet löper i fyra år med möjlighet till två års förlängning.

– Nu startar det första projektet tillsammans med Vätterhem och vi ser fram emot att vidareutveckla samarbetet. Genom partnering kan vi i tidigt skede vara med och utforma kvarteren på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt för att utveckla attraktiva bostäder i Jönköpingsområdet, säger Andreas Saltin, affärschef NCC Building Sweden.

Markarbeten har påbörjats och inflyttning är planerad till hösten 2021.

Affären om cirka 120 MSEK orderregistreras i första kvartalet 2020 inom affärsområde NCC Building Sweden.