Nyheter

Markanvisning för 100 bostadsrätter på Årstafältet går till Veidekke

Veidekke Eiendom har tilldelats en markanvisning i Årsta utanför Stockholm. Den aktuella markanvisningen avser en byggrätt för cirka 100 bostadsrätter i kvarter 5F på Årstafältet, vilket är den femte etappen i Årstafältsprojektet.

Veidekke valdes ut genom direktanvisning och tilldelningsbeslutet togs av Exploateringsnämnden under torsdagen. Detaljplanearbetet för området kommer att påbörjas under senare delen av 2020 och beräknas vara klart 2023.

– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Årstafältet tillsammans med Stockholms stad och är självklart väldigt glada för den här markanvisningen. Med vår nuvarande närvaro i den första etappen i området känner vi oss trygga i att även detta kvarter kommer att bli väldigt attraktivt och fint när det är klart, säger Lina Brantemark, affärsutvecklare på Veidekke Eiendom.

Årstafältet kommer att bli en helt ny stadsdel som länkar ihop Årsta med Östberga. Inom ramen för projektet kommer det att byggas cirka 6000 bostäder, tre grundskolor, flera förskolor, kontor och en stor park med olika former av aktiviteter. Veidekke Eiendom deltar sedan tidigare i utvecklingen av området och arbetar just nu med den första etappen i projektet. Genomförandet av den femte etappen beräknas pågå under åren 2025-2030 och Årstafältet beräknas vara fullt utbyggt runt år 2032.

– Den övergripande visionen för Årstafältet är oerhört spännande och vi har en stark tro på området som helhet. Vi har stor respekt för att det är en helt ny stadsdel som etableras, vilket givetvis är något som vi tar i beaktning när vi arbetar med utformningen och gestaltningen av vårt kvarter, säger Lina Brantemark