Nyheter

Assemblin står för installationerna inom el, säkerhet, VS och Kyla i nya simhallen i Linköping

Installationer inom el, säkerhet, VS och kyla utförs av Assemblin i det nya badhuset, som byggs vid utomhusbadet Tinnerbäcksbadet. Ordervärdet uppgår till omkring 90 miljoner kronor.

Badhuset blir cirka 21 700 kvadratmeter stort och ska innehålla en mängd bassänger, bland annat en med tävlingsmått samt plats för åskådarläktare. I badhuset kommer också finnas avdelningar för lek, träning och avkoppling.

För den arkitektoniska designen har det danska arkitektkontoret 3XN i Köpenhamn svarat, på uppdrag av Lejonfastigheter AB. Det nya badhuset ersätter det tidigare som byggdes 1965 vid den konstgjorda badsjön Tinnerbäcksbadet. Anläggningen beräknas stå klar sommaren 2022.

– Vårt uppdrag omfattar värme, kyla, sanitet och markvärme, men även värmeåtervinning från duschar. Det känns bra att vi kan bidra till en bra helhetsbild för projektet när det gäller hållbarhet, säger Leif Olofsson, filialchef vid Assemblin VS i Linköping.

– Installationer i badhus är komplexa och det ställs höga krav inte minst inom säkerhet. I Tinnerbäcksbadet installerar vi badlåssystem och drunkningslarm. Vi utför även omfattande arbeten inom kraft, tele, data samt en solcellsanläggning, berättar Andreas Markl, filialchef vid Assemblin El i Köping.

Uppdragsgivare är Serneke och Assemblin driver eldelen av projektet i samverkan mellan filialerna i Linköping och Köping. Beställare och beställarombud är Linköpings kommun och Lejonfastigheter AB.