Nyheter

Fjärrärmen i Vadstena helt fossilfri

Solör Bioenergi levererar sedan många år tillbaka fjärrvärme till privatpersoner och företag i Vadstena. De senaste sju åren har investeringar gjorts på nära 50 miljoner kronor i anläggningen. Sedan förra året finns två biobränslepannor som eldas med restprodukter från den lokala skogsindustrin.

Nu har Solör tagit hållbarhetsfrågan ytterligare ett steg i rätt riktning i och med att bränslet i den oljepanna som används vid reserv och toppar nu körs med bioolja. Detta gör att värmen som levereras i Vadstena är helt fossilfri.

Solör Bioenergi driver sedan början av 2000-talet en fjärrvärmeanläggning vid Tegellöten utanför Vadstena. Här produceras fjärrvärme, som sedan starten till största delen varit fosssilfri, till kunderna i Vadstena som framför allt består av villor, flerfamiljshus och industrier.

På anläggningen finns två biobränslepannor, varav en ny modern som installerades under förra året. Till produktionen används främst material som blir överskott inom skogsindustrin i närområdet såsom flis och sågspån. Under de senaste sju åren har anläggningen gjort investeringar för närmare 50 miljoner kronor. Samtidigt har drygt 10 miljoner kronor lagts på drift- och underhållsarbete under samma period.

Utöver de två biobränslepannorna används en oljepanna som reserv och vid produktionstoppar.

– Behovet av olja minskade betydligt förra året då vi satte in den nya biobränslepannan. Vi såg då möjligheten att gå över till att använd RME, en olja som är helt fossilfri, säger Jan Lindkvist, regionchef Solör Bioenergi Öst.

Utöver att produktionen av värmen nu är helt koldioxidneutral körs den maskin som lastar biobränslet i bränslefickorna på HVO, en fossilfri syntetisk diesel.

Solör Bioenergi växer kontinuerligt i Vadstena. Under 2019 anslöts flera fastigheter, bland annat en industri, och under 2020 planeras fler anslutningar på fjärrvärmenätet.

Foto: Åke Karlsson