Nyheter

Nytt ramavtal med SKR: Flexator levererar nyckelfärdiga förskolor över hela landet

SKR:s slutliga upphandlingsbeslut har idag fastställts och tilldelar Flexator ramavtal som leverantör av nya förskolor över hela landet. De modeller som blivit upphandlade är nyckelfärdiga, permanenta byggnader, varav Flexators koncept kallas för Lekistan och Pilabo.

SKR har upphandlingat förskolebyggnader med syftet att göra det enklare för kommuner att beställa förskolor med hög kvalitet, i och med SRK:s beräkningar om att det behövs byggas 700 förskolor i Sverige fram till 2022.

– För oss är detta en glädjande dag eftersom vi får vara med och leverera fler kvalitetsbyggnader till en så viktig samhällsfunktion som förskolor, och det dessutom i hela landet. Vi tror att anpassade byggnader med pedagogisk verksamhet i fokus, bra akustik och god arbetsmiljö för pedagoger gör reell skillnad, säger Magnus Tinglöf, som är vd på Flexator.

Som enda leverantör i tilldelningsbeslutet har Flexator hela två produkter med i ramavtalet. Koncepten kallas för Lekistan och Pilabo och ramavtalas för samtliga upphandlingsområden fördelade över Sverige (södra, västra, mellersta och norra). Koncepten har tagits fram i samarbete med två separata arkitektbyråer, Tengbom och Yellon.

– Vi tog fram två olika koncept, Lekistan och Pilabo. De uppfyller båda samtliga krav och har fått mycket bra utvärdering av SKR, inte minst gällande barnets perspektiv. Lekistan är lite mer exklusiv och Pilabo är lite mer flexibel och kostnadseffektiv. Båda är dock framtagna med barnets perspektiv i fokus, där vi hela tiden tänkt på hur barnet upplever sin miljö. Vi är glada att de båda koncepten nu finns med i ramavtalet, eftersom vi är stolta över dem båda, säger Magnus Tinglöf.

På bilden: Flexator förskola modell Pilabo