Nyheter

Fastighetsmässan i Malmö: Proptech revolutionerar fastighetsmarknaden

Digitaliseringen och IoT förändrar de flesta branscher idag. Proptech är ett hett ämne inom fastighetsbranschen och har skapat stort intresse de senaste åren, men vad innebär egentligen proptech och hur påverkar det fastighetsbranschen? På Fastighetsmässan i Malmö 26–27 februari lyfts proptech genom flera utställare och talare.

Proptech kan beskrivas som teknologi och digital innovation som skapar möjligheter inom främst fastighetsbranschen att bland annat digitalisera förvaltning, drift och försäljning samt möjliggör nya värden och affärs-/betalmodeller.Digital teknik kan t ex användas för att minska kostnaden för förvaltning av fastigheter, göras dem mer hållbara, skapa smartare system och tillföra ett värde för boende genom nya tjänster.

Organisationen PropTech Sweden grundades 2019 och är en community för alla aktörer inom fastighetsteknologi, så kallad Property Technology. PropTech Sweden hjälper företag att skapa och bygga bättre fastigheter för människor att bo, leva och arbeta i. På Fastighetsmässan i Malmö kan man träffa representanter från PropTech Sweden och få veta mer om proptech.

– Vi vet att byggandet och renoverandet av fastigheter står för ca 40 % av allt CO2-utsläpp i världen. Lokaler i form av kontor och mötesrum nyttjas inte optimalt och står tomma en stor del av tiden. Vi har flera parkeringsplatser som dagtid står helt tomma i våra bostadsområden samtidigt som parkeringsplatser vid våra kontor står helt tomma kvälls- och nattetid. Här ser vi att stora förändringar behöver göras genom teknologin, säger Roger Tofft, vd, PropTech Sweden

På Fastighetsmässan i Malmö 26–27 februari kan man höra Edward Rassmus från Netmore tala om infrastruktur i fastigheter för att möta digitaliseringen. ”I transformationen för digitala fastigheter krävs smarta system som underlättar för fastighetsägarna. Det ska vara säkert och pålitligt, men även förenkla och underlätta i fastighetsbranschens vardag. ” berättar Edward Rassmus. Netmore ställer även ut på mässan och finns på plats med experter inom proptech.

– Vår ambition är att samla hela branschens värdekedja på Fastighetsmässan och skapa en heltäckande mötesplats med de senaste trenderna och innovationerna i fokus, säger Maria Perneros Geterud, projektledare för Fastighetsmässan.

Bild av Gerd Altmann från Pixabay