Nyheter

Köper fastighet i Järna

Fastigheten Magasinet 3, med en tomtareal om drygt 66 100 kvm, ligger intill det 1 000 000 kvm stora området Gerstaberg 1:7 som Catena avser utveckla via sitt delägarskap i bolaget Södertuna utvecklings AB.

Den fastighet som nu förvärvas omfattar en byggrätt om cirka 10 000 kvm och en uthyrningsbar yta med hyresgäster om cirka 21 000 kvm. Det sammanlagda hyresvärdet uppgår till cirka 12 Mkr. Förvärvet sker som en bolagsaffär till ett värde om 130 Mkr. Säljare är Folkpolarna AB.

– Sedan tidigare har vi identifierat detta som ett område med stor potential för att möta storstadsregionens växande logistikbehov, med detta förvärv kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för framtidens effektiva och hållbara varuflöden i anslutning till Stockholms södra infartsleder, säger Maths Carreman, Regionchef Stockholm, Catena.