Nyheter

Hyresgästanpassar kontor

För att hjälpa sina kunder att anpassa hyrda lokaler efter just deras behov arbetar Ljusrum med hyresgästanpassningar. Ljusrum finns med från ett tidigt skede och ser till att gästen får ut det mesta av lokalen, oavsett om det gäller ett kontor, vårdboende eller restaurang.
– För fastighetsägare kommer vi in med nya ögon och kan se potential i vad de själva kanske ser som en omöjlig lokal, säger Lotta Löfgren, en av ägarna och arkitekterna på Ljusrum.

Designkontoret Ljusrum inriktar sig på ljus, arkitektur och inredning för att skapa optimala förhållanden för sina kunder. Ljusrums medarbetare har stor erfarenhet inom hyresgästanpassningar och jobbar för att lokalerna ska passa kundens/hyresgästens specifika behov. De flesta projekten är kontor, men även gym och projektstudio står på resumén. Det viktigaste är att hyresgästen trivs i sina lokaler och att de kan nyttja dem på ett effektivt sätt.

– Effekten av att hyresgästanpassa blir att man får ut det mesta möjliga av en lokal, med en bra layout så man kan röra sig utan att störa varandra på arbetsplatsen., säger Lotta Löfgren.

Utgår från vad kunden behöver

Ljusrum finns med under hela processen, från första skissen till slutförandet. De hjälper både fastighetsägare som vill hyra ut sina lokaler och hyresgäster som vill göra om lokalerna. När en fastighetsägare vill ha hjälp att hyra ut en lokal kan Ljusrum göra skisser och ritningar över hur lokalen kan anpassas efter en specifik potentiell hyresgäst.

En enkel möbleringsplan ritas upp till den potentiella kunden, som har lämnat in sin kravspecifikation på hur många rum och kontor som behövs. Det görs även en enkel kostnadsuppskattning för vad det skulle kosta att göra om lokalerna. För att få en bra bild över vad hyresgästen behöver håller Ljusrum workshops med kundens medarbetare för att se deras behov. I ett tidigt skeende väver Ljusrum även in ett hållbarhetstänk.

– När man tänker på det i processen är det lättare att se till att alla val man gör avspeglar något positivt för miljön och klimatet. Vi föreslår effekter som lever kvar länge, till exempel att använda återbrukade möbler och smarta belysningssystem som drar lite energi. Det är fler och fler av våra kunder som tänker likadant, säger Lotta Löfgren.

Ljusrum finns kvar även efter

När hyresgästen har bestämt sig för att de vill använda lokalerna sätter Ljusrum igång med mer avancerade planer för ombyggnationen. Då görs upphandlingar med bland annat byggare och möbelförsäljare, innan själva byggnationen påbörjas. I vissa fall behöver allt i lokalen rivas ut och göras om, i andra fall är det kanske bara några extra mötesrum som behöver byggas. De val som gjorts tar nu form i verkligheten och Ljusrum överser allt så det blir rätt. Lokalerna möbleras så att medarbetarna kan arbeta och projektet färdigställs – men Ljusrum finns fortfarande kvar för hyresgästen.

– En arbetsplats är levande och företag växer och gör omorganiseringar. Vi fortsätter ha en bra kontakt med våra kunder så att vi kan hjälpa dem att utveckla sina lokaler när de behöver det, avslutar Lotta Löfgren.