Nyheter

Nu släpps detaljplanen för HSBs industrifastighet på Öster i Växjö

Fastigheterna Trädgårdsmästaren 22, 28 och 29 ligger på öster i Växjö, angränsande till Fagrabäcksvägen i norr. Här har HSB sin verksamhet för fastighetsskötsel och på området har det bland annat bedrivits verksamheter i form av restaurang och bilvård. Nu vill HSB förvandla området och bygga hyresrätter och bostadsrätter så att fler får möjlighet att bo på vackra öster.

Detaljplanen som nu är ute på samråd medger bostäder och centrumverksamhet i 2-8 våningar där de högsta husen placeras intill Fagrabäcksvägen för att sedan trappas ner för att möta den lägre bebyggelsen i söder. HSBs eget kontor kommer att flytta in i bottenplanet i huset som planeras för hyresrätter. I det nya kvarteret ryms cirka 180 nya lägenheter i varierande storlekar. Det stora utbudet av lägenheter ska möjliggöra för alla som önskar att kunna hitta sig en passande lägenhet. Allt ifrån väl planerade mindre ettor till större lägenheter med takterrasser samsas i kvarteret.

HSB har med sitt förslag som ligger till grund för detaljplanen velat göra det bästa för platsen och för den omkringliggande bebyggelsen. Förslaget medger en betydligt högre byggnadshöjd än enfamiljshusen som omger fastigheterna, varför husen har placerats för att minimera skuggpåverkan och upplevelse av insyn. HSB planerar för positiva tillskott i området med lummiga gårdar, lekplats och en förhoppning om café med uteservering öppen för alla.

Kommunens tidplan anger att detaljplanen kan vinna laga kraft vid nästa årsskifte, vilket skulle möjliggöra en inflyttning för de första lägenhetsinnehavarna under 2023, samma år som HSB firar 100 år.

Foto: Jan Norrman