Nyheter

HMB Construction bygger 87 lägenheter i Drevvikshöjden i Farsta

AF Gruppens dotterbolag HMB Construction AB har tecknat avtal med AB Familjebostäder, ett allmännyttigt bostadsbolag ägt av Stockholms stad. HMB Construction ska bygga 87 lägenheter i etapp 3 i Drevvikshöjden i Farsta till ett riktpris på 218 MSEK exkl moms.

Projekt Drevvikshöjden, som ligger mellan Farsta och Sköndal, består av totalt fem etapper om totalt ca 600 hyreslägenheter, förskola och lokaler.

Etapp 3 genomförs som en totalentreprenad i samverkan. Den omfattar 87 lägenheter, inklusive 19 ungdomslägenheter, garage, skyddsrum och en kvartersgata.

Fastighetens energiförsörjning kommer från solceller, bergvärme och fjärrvärme med en årlig energiförbrukning som är lägre än 55 kWh/m2. Fastigheten projekteras och produceras för att uppfylla Miljöbyggnad Silver.

– Vi är glada över att få bygga bostäder med ett reducerat klimatavtryck och ser fram emot det fortsatta samarbetet med Familjebostäder, säger Bård Frydenlund, koncerndirektör i Sverige för AF Gruppen.

HMB Construction vann upphandlingen för hela projekt Drevvikshöjden i slutet av 2017. Projektering och kalkylering sker etappvis, och Familjebostäder har option på att avropa varje etapp.

HMB Construction bygger för närvarande Drevvikshöjdens etapp 1 och 2, till ett totalt riktpris om ca 500 MSEK.