Nyheter

Skatteverket vill bygga arkiv i Härnösand

Skatteverket vill utreda förutsättningarna att bygga ett arkiv på Saltviks industriområde. Arkivet ska vara på 3 000-4 000 kvadratmeter och ha plats för 20-30 medarbetare.

− Väldigt positivt. Det innebär inte bara nya arbetstillfällen utan befäster också Härnösands status som huvudstad i arkivlänet Västernorrland, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Skatteverket har fått ett så kallat markanvisningsavtal som ger ensamrätt att under ett års tid utreda förutsättningarna för ett bygge. Bakgrunden är att Skatteverket under 2019 skickade ut en förfrågan till ett stort antal kommuner i norra Sverige och slutligen valde Härnösand.

− Det gjorde vi inte för att vi tycker synd om Härnösand utan för att de hade det klart bästa erbjudandet. Här finns färdig, detaljplanerad mark och även kultur, tradition och kompetens inom arkivområdet, säger Martin Wagenius, chef för Dokumentenheten på Skatteverket.

Skatteverket har idag arkivmaterial på ett 20-tal olika platser och vill nu i stället skapa ett centralt arkiv, bland annat för att flera av verkets stora kontor ska flytta till nya lokaler utan arkivmöjligheter.

− Vi vill också samla vår egen kompetens på ett ställe, säger Martin Wagenius.

Det nya arkivet planeras i ett nytt industriområde på Saltvik, bakom Mio Möbler strax norr om Härnösand. Skatteverkets förhoppning är att kunna flytta in sommaren 2021. Byggnaden ska rymma 25 000 hyllmeter och ha plats för upp till 30 medarbetare, men också utrymme för expansion.

− Regeringen har länge varit tydlig med att Sverige behöver fler statliga jobb utanför Stockholm så det här är ett mycket välkommet beslut, säger finansminister Magdalena Andersson. Att Skatteverket valt Härnösand är extra välkommet eftersom många statliga jobb försvann från länet mellan 2008 och 2014.

Regeringen har just nu ett förslag på sitt bord om att utlokalisera ytterligare upp till 80 statliga jobb till Härnösand.

− Det är viktigt att poängtera att förslaget om de 80 jobben inte har någonting med den här etableringen att göra. Skatteverket har gått ut med en helt egen förfrågan och Härnösand har helt enkelt haft det bästa erbjudandet, säger Andreas Sjölander.