Nyheter

Nya projekt i Stockholm: Bostäder, kontor och handel i Ängsbotten i Norra Djurgårdsstaden

Inom Ängsbotten planeras för cirka 520 bostäder samt lokaler för kommersiell verksamhet, däribland livsmedelsbutik.

Ängsbotten består av tre kvarter söder om detaljplan Västra. Området är första porten till Norra Djurgårdsstaden och gränsar mot Kungliga nationalstadsparken i väster och Hjorthagsberget i öster.

Här planeras för cirka 520 bostäder samt lokaler för kommersiell verksamhet, däribland livsmedelsbutik. Detaljplanen innehåller även en ny bredare bro över Värtabanan med plats för gång- och cykelbanor.

Länsstyrelsen beslutade att upphäva detaljplanen för att säkerställa hur de cirka 520 bostäderna kan uppföras i närhet till Värtabanan och dess tågtrafik med buller. Ett flertal svåra frågor kring tågbuller kvarstår att lösa i detaljplanearbetet innan detaljplanen kan ställas ut för granskning. Byggstart för bostäder kan tidigast börja 2021.