Nyheter

Formgivare väljer material med människa och miljö i åtanke

En ökad respekt för materialvalet syns på Stockholm Furniture & Light Fair 2020. Formgivare väljer naturliga material och återanvänder gärna restprodukter för att skapa nytt. Omtanken bottnar i en vilja att ta hand om vår planet och skapa miljöer som ökar vårt välbefinnande.

– På mässan såg vi hur designers och formgivare valt material med omsorg. Mässan genomsyrades därför av mer trä än vi sätt tidigare år i både möbler och inredning, säger Björn Nordin, som är chef för interiör och design på branschorganisationen Svenskt Trä.

Världens största mötesplats för skandinavisk design Stockholm Furniture & Light Fair, 4 – 8 februari, inleddes i designbaren med seminarier under temat hållbarhet och cirkularitet. Redan i idéstadiet tas beslut om en produkts miljöpåverkan. Allt från funktion och produktion till materialanvändning, livslängd och återvinnig har betydelse. Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen, betonade under en paneldebatt att 80 procent av produkters miljöpåverkan avgörs under designfasen.

Föredömligt nog ska designbarens träkonstruktion och möbler i trä, som i år designades av Fredrik Paulsen, återanvändas i andra sammanhang.

– Möbelindustrin ska, precis som alla andra branscher, bli mer hållbar, cirkulär och klimatneutral. De framtida cirkulära lösningarna måste ta höjd för viktiga aspekter som modultänk, lång livslängd, möjlighet till uppgradering och självklart återtillverkning, säger Robin Ljungar som är hållbarhetschef på Trä- och möbelföretagen, TMF.

Formgivare och designers presenterade produkter som värnar om både hållbar produktion och återanvändning under mässan. I Greenhouse, delen där ”designers of tomorrow” visade upp innovativ design presenterades möbler av spillbitar från trähusproduktion i korslimmat trä.

I en annan del av mässan huserade Tengbom, i samarbete med Stockholm Furniture & Light Fair, Svenskt Trä, TMF och Sveriges Arkitekter, utställningen The (Human Centred) Post-Spatial Workspace som ifrågasatte och diskuterade framtidens kontor. Teknik och plats har stor betydelse liksom vilka material vi väljer att omge oss med. Utställningens stora träbord har, efter mässan, skickats till Kungliga Tekniska högskolan och deras ”snickarhall” för Träbyggnadskonst.

– Eftersom det är så viktigt med hållbarhet och cirkularitet redan i designprocessen kommer Svenskt Trä fortsätta informera om fördelarna med trä i möbler och interiöra miljöer. Vi arbetar också för att svensk möbelindustri ska bli mer cirkulär och hållbar, säger Björn Nordin.

Bild av Couleur från Pixabay