Nyheter

Apoteket har fått nytt huvudkontor – skapat av Studio Stockholm

I januari invigdes Apotekets transformerade huvudkontor, som Studio Stockholm skapat uppdrag av både fastighetsägare Fabege och hyresgästen Apoteket. Det nya kontoret är en flexibel arbetsplats med stort fokus på hållbarhet – med hänsyn till både medarbetare, inredning och fastighet.

​Apotekets nya kontor har under året genomgått ett omfattande utvecklingsarbete för att kunna svara upp till hyresgästens behov, både nu och framgent, där hållbarhet står i fokus. Uppdraget omfattar både utvecklat arbetssätt för en hållbar arbetsmiljö som det arkitektoniska konceptet och dess utformning. Samtidigt har Fastighetsägaren investerat i en produkt som skapar värden över tid.

​​– Vi som arkitekter har ett ansvar genom att bygga in arkitektonisk flexibilitet och kvalitéer i lösningar som gör att hyresgästen och dess arbetssätt kan förändras över tid, utan att behöva riva ned, bygga upp och köpa nytt. De allra flesta företag har strategier om i vilken riktning man kommer röra sig framgent, och den insikten tar vi med oss när vi utvecklar fastigheter, säger Alessandro Cardinale, Founding partner och arkitekt på Studio Stockholm.

​När nu Apoteket tagit över hela Farao 8 har man löst flödena i fastigheten genom en central trappa som skär rakt igenom samtliga våningsplan, med syftet att bli en social länk. Strukturen på rumsligheterna är mer fria där de olika våningsplanen kan användas på olika vis. Stort fokus har även lagts på att skapa ett hus där människor trivs och mår bra, både psykiskt och fysiskt. Bland annat har Studio Stockholm utvecklat kontoret så att man måste röra på sig mer, med ytor och stråk där människor kan mötas.

– Att planera och formge smarta kontor handlar om att skapa verksamhetsanpassade miljöer med balans mellan flexibilitet och effektivitetsutnyttjande av ytor, vilket ger de bästa förutsättningar för innovationer och välmående, Vi vill inte skapa samtidens fabriker där fokus är att endast minska kvadratmetrarna per anställd, säger Alessandro Cardinale.

​​– Fabege är det fastighetsbolag i Sverige som har hållbarhetscertifierat flest kvadratmeter under 2019. Apoteket och Farao 8 är bra exempel på hur vi som fastighetsägare kan ta ansvar, genom att utveckla vidare en befintlig fastighet på ett hållbart sätt. Vi är med och driver på utvecklingen inom vår bransch och det är alltid inspirerande att arbeta med arkitekter som vill kroka arm på den resan, säger Mia Häggström, Hållbarhetschef på Fabege.

​​Farao 8 ska efter transformationen certifieras enligt BREEAM In-Use nivå Excellent.

Apoteket och fastigheten Farao 8 är ett av flera transformationsprojekt som Studio Stockholm drivit genom åren. Andra exempel är Fatburen, Skjutsgossen, Chokladfabriken, Kista+ och Glashuset vid Slussen.