Nyheter

White vinner uppdraget att omvandla kulturminnesfabrik i Tyskland

Staden Reutlingen i Baden-Württemberg har utsett White Arkitekter tillsammans med Bicon Project Management och investeraren GIEAG AG till vinnare för omvandlingen av det gamla fabriksområdet Heinzelmann Areal.

Över 80 bostäder, restauranger, ateljéer, kontor och platser för co-working blir resultatet när de gamla fabriksbyggnaderna omvandlas och moderniseras och kompletteras av två nya träbyggnader och ett nytt torg mitt i det historiskt viktiga området.

Mellan 1890- och 1980-talen, då produktionen lades ned, var textilfabriken Heinzelmann en viktig del av Reutlingen, både som arbetsgivare och genom sin placering i hjärtat av “Oststadt”, en stadsdel som växte fram under industriella revolutionen.

Tävlingsbriefen specificerade behovet av funktionsplanering och en tydlig arkitektonisk strategi som skulle innehålla både nybygge och återbruk av befintliga byggnader. Samtidigt som man i förslaget adderat två nya träbyggnader på de omkringliggande gatorna har White Arkitekter avstått från att föreslå en tredje möjlig byggnad och istället satsat på det offentliga rummet genom att anlägga ett nytt torg i hjärtat av området. Det får även positiva följder i form av mer dagsljusinsläpp i byggnaderna.

– Vi fokuserar på att återskapa den här historiska platsens själ och hjärta, samtidigt som vi moderniserar området och bygger hållbart inför framtiden. Det gläder oss att staden gillade vår vision, säger Max Zinnecker, ansvarig arkitekt på White.

Projektet innefattar bostäder i olika storlekar, prisklasser och för alla faser i livet. Byggnaderna kommer husera en stor variation av verksamheter på gatuplan som kommer att ge liv åt de allmänna utrymmena under både dags- och kvällstid.

– Framgångssagor från tidigare fastighetsaffärer är inte alltid applicerbara på nya situationer. Som team antar vi nya utmaningar, uppfinner oss själva på nytt och kommer med nya affärsmodeller i föränderliga tider, säger Thomas Männel, styrelsemedlem på GIEAG Immobilien AG.

En byggnad från 1890 och en nybyggnation i tegel med en uteservering precis intill.

De existerande, kulturminnesmärkta byggnaderna från mellan 1890 och 1950 kommer att omvandlas och kompletteras av två nya träbyggnader, vilket för projektet ett steg närmare koldioxidneutralitet. Taken på de två bostadshusen kommer att utrustas med solceller och en trädgård som kommer att vara öppen för allmänheten samtidigt som biologisk mångfald främjas.

Ett garage med privat infart och 150 cykelparkeringar (två per hushåll) samt en uteservering har planerats, som ska ersätta ett befintligt parkeringshus.

Planerad byggstart är 2021.

White Arkitekter har expanderat utanför Skandinavien med ett kontor i Storbritannien sedan 2015 och flera pågående projekt i Tyskland, Kanada och Östafrika.

– Med den här tävlingsvinsten får vi ytterligare ett kvitto på att vår kompetens kan göra skillnad i Tyskland. Vi har också nyligen blivit uttagna till nästa projekt i Reutlingen, en museum- och stadsplaneringstävling. Därtill har vi fått en inbjudan till en prestigefull stadsdesigntävling i Stuttgart och arbetar med ett nytt skolcampus i Stuttgart Feuerbach ihop med tyska GHA. Vi jobbar hårt för att påverka beslutsfattare och fastighetsutvecklare att designa hållbara och jämlika städer, säger Barbara Vogt, arkitekt och affärsutvecklingschef för Tyskland på White Arkitekter.

Fakta om omvandlingen av Heinzelmann Areal:

Total yta: 16 000 kvm, varav 12 000 kvm

Omvandlat: 12 000 kvm / nybyggt: 4000 kvm

Bostäder: 66% / Kommersiella verksamheter 33%

Små lägenheter 50% / stora lägenheter 50%

Lägenheter: 87 st

Bilparkering: 83 platser

Cykelparking: 150 platser

Bild av mohamed Hassan från Pixabay