Nyheter

Mäklarstatistik: Priser på väg upp

Den senaste månaden har bostadsrättspriserna stigit med en 1 % och villapriserna har legat still. På tre månaders sikt så har bostadsrättspriserna legat still medan villapriserna sjunkit med 1 %.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

– Statistiken visar väldigt stabila priser över hela landet. Vår känsla i januari är dock att efterfrågan och trycket på marknaden ökat. Antal försäljningar i början av året ligger på en hög nivå, framförallt i Stockholmsområdet, och om tendensen håller i sig så kommer det förmodligen leda till prisökningar framöver. Låga räntor och stabila förhållanden på leder till minskad osäkerhet och ökad vilja att göra bostadsaffärer, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Stockholm – Svagt upp i januari

Både villor och bostadsrätter i centrala Stockholm har stigit i pris både på en och tre månader. Bostadsrättspriserna i Stor-Stockholm har dock varit stillastående.

– Utbudet i januari har varit lägre än normalt och det märks en tydlig förändring hos våra köpare som vi anade redan i höstas. Köpare, och de som vill sälja när de har köpt, upplever en viss frustration över det låga utbudet och antalet förhandsbud innan visning har ökat. De lägenheter som är mest attraktiva har en ökad prisbild. Trafiken till vår hemsida och antalet lägenheter som säljs utanför Hemnet fortsätter att öka, säger Pia-Lotta Svensson, mäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.

Marknaden har börjat positivt för villor i Bromma. De prisökningar och det ökade trycket som upplevdes i Stockholms innerstad under de sista månaderna 2019 har nu kommit till villamarknaden. Fler spekulanter och prisökningar. Dock ingen hysteri utan eftertänksamt och kontrollerat. Nu vågar man agera igen, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.

Göteborg – Inga prisförändringar i början av året

Bostadspriserna i Göteborgsområdet har stått still under januari. På tre månaders sikt så har bostadsrättspriserna i centrala Göteborg sjunkit med 2 %, bostadsrättspriserna i Stor-Göteborg har varit stillastående och villapriserna har stigit med 1 %.

– I Göteborg har vi under årets början sett ett lägre utbud än normalt. Köpare är även mer kräsna och läge samt skick på bostaden blir mer betydelsefullt. Anledningen till kräsnare köpare tror vi kan ha att göra med att det nu är en stabilare marknad med mindre svängningar och att det inte sker lika många ändringar kring regelverk hos banker och myndigheter som stressade på att köpa bostad snabbt, säger Pia-Lotta Svensson, mäklare på Fastighetsbyrån Södermalm

Malmö – Prisökningar i januari

I januari har bostadspriserna stigit något i Malmö-området. På tre månader så har bostadsrättspriserna stått still medan villapriserna stigit med 2 %

– I Malmö har bostadsmarknaden startat upp i positiv trend från säljarnas synvinkel. Utmärkande är att trenden från andra hälften av 2019 håller i sig med ett extremt lågt utbud av villor. Vi har upplevt rejäla budgivningar och oväntat höga slutpriser på villor, radhus samt bostadsrättsradhus. Utbudet av bostadsrätter har varit mer normalt för årstiden men större lägenheter har varit mer efterfrågade än de mindre. Vi har inte gjort någon mätning men känslan är att fler bostäder säljs innan de publiceras på Hemnet, säger Jesper Björnsson, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.