Nyheter

Flexibilitet och funktionalitet – WICONAs glasfasader på Park Avenue i Warszawa

Kontorsbyggnaden Park Avenue är en ny plats på Warszawakartan. Det fina läget, den unika arkitektoniska formen och LEED Gold-certifieringen har gett den en plats på listan över huvudstadens mest attraktiva byggnader.

Park Avenue ligger på en av de bästa platserna i Warszawa. Att skapa en byggnad i ett så perfekt och exklusivt område kräver ett speciellt grepp, inte bara när det gäller designen och den rumsliga utvecklingen utan framförallt i de strukturlösningar som används. Därför valde man en skräddarsydd WICTEC 50-fasad från WICONA och anpassade denna efter arkitektens vision för olika fasadtyper.

WICTEC 50 – en fasad för morgondagen

Park Avenue har 15 våningsplan över- och 3 plan under marknivå, och rymmer 12 500 m2 moderna kontorslokaler med ett utvecklat och modernt styrsystem. De stora fönstren ger utmärkt tillgång till dagsljus och naturlig ventilation, medan glasfasaden isolerar mot buller utifrån. Byggnadens höga standard återspeglar användningen av moderna material och bidrar till en energieffektiv byggnad som står för en hållbar arkitektur.

Den projektanpassade fasaden WICTEC 50, i kombination med WICTWC 60,som används i Park Avenue ger en hög flexibilitet och funktionalitet som gör det möjligt att optimera energieffektiviteten, ljudisoleringen och säkerheten. WICTEC är testat enligt EN13830-standarden för glasfasader.

Tack vare möjligheten att välja olika typer av profiler kan systemet enkelt anpassas för i stort sett vilken arkitektonisk stil som helst. En speciallösning med vertikala och horisontella spröjs användes i Park Avenue för att uppväga stora plandeformationer.

Byggnadens huvudfasad domineras av pelare framför fasaden som framhäver fasadernas vertikala design. De är utformade av profiler med ett tvärsnitt på 100 × 450 mm (B × D) som ”tränger in” i fasaden och döljer vridfönstren i öppet läge. Det gör att fasaden upplevs som en enhet. På gaveln har fasaden stora glasytor som reflekterar omgivningen.

På baksidan används ett spröjsat fasadsystem med smala ventilationsluckor. Och fasaden från Wspólna-gatan fram till stenfasaden är försedd med höga vridfönster.

Naturlig ventilation

En av de viktigaste faktorerna för ett välbefinnande är bra luftkvalitet och rätt inomhustemperatur och för detta krävs en väl fungerande ventilation i byggnaden. Därför omfattar kraven för en hållbar konstruktion även användningen av naturlig ventilation. Just för det här projektet utvecklade WICONA en kundanpassad lösning som kombinerar modern design med naturlig ventilation. Den stenbeklädda fasaden på Park Avenues södersida har därför stora inåtgående fönster som säkerställer naturlig luftväxling och på så sätt höjer komforten för kontorens användare. På baksidan sitter ett spröjsat fasadsystem med helintegrerade smala WICLINE 75-ventilationsluckor.

Högsta nivå för hållbar konstruktion

Park Avenue är LEED Gold-certifierat. Miljöcertifieringssystemet LEED ger ett ramverk för att skapa sunda, mycket effektiva och miljövänliga byggnader. LEED-certifierade byggnader sparar energi, vatten och andra resurser och genererar mindre avfall. Byggnaderna har därmed en positiv inverkan på människors hälsa och den miljö vi lever i. LEED-certifierade kontorsbyggnader är billigare i drift och ökar de anställdas produktivitet genom hög kvalitet på inomhusmiljön. Park Avenue är ett projekt som följer detta.

Foto: Leszek Ogrodnik