Nyheter

Castellum bygger ny kontorsfastighet i Västerås

Castellum planerar att uppföra en kontorsbyggnad om totalt 5 800 kvm och fem våningsplan i det attraktiva området Kopparlunden med direkt anslutning till de centrala delarna av Västerås. Den totala investeringen beräknas uppgå till cirka 195 Mkr och byggstart planeras ske under kvartal 1, 2020. Den största hyresgästen blir Försäkringskassan som tecknat ett 6-årigt hyresavtal.

– Investeringen vi planerar i Västerås går i linje med vår strategi att utöka fastighetsportföljen med moderna kontor för företag såväl som för myndigheter och verk.  Fastigheten kommer att byggas i ett attraktivt område under expansion. Med den bakgrunden ser vi detta som en mycket god investering”, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.  

Försäkringskassan är ny hyresgäst till Castellum i Västerås. Omkring 350 av myndighetens medarbetare kommer att arbeta i det nya kontoret som har en tydlig miljöprofil, vilket är av vikt för den blivande hyresgästen. Kontorsfastigheten kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, vilket innebär högsta krav på hållbarhet. På taket planeras det även för solceller och ett utegym.

Castellum äger sedan tidigare ett flertal fastigheter i området Kopparlunden som är ett av Västerås mest dynamiska områden med en inspirerande industrihistorisk miljö. Området är idag utvecklat till Västerås tätaste kontorskluster med moderna kontorslokaler.

Summering projektet:

Castellum uppför byggnation (Koppartorget 4 och 5) i Västerås med direkt access till E18 och de centrala delarna av staden

Investering: Omkring 195 Mkr

Inflyttning: Påbörjad inflyttning kvartal 4, 2021

Hyresvärde: Fullt uthyrd ca 14 Mkr på årsbasis

Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad:  Cirka 5 800 kvm med en ekonomisk uthyrningsgrad om 86% till dagens datum