Nyheter

White nominerat till Guldstolen för Sveriges största återbruksprojekt

Hållbarhet i fokus, när prestigefulla Guldstolens nomineringar tillkännages. Bland de fyra nominerade projekten finns Selma Lagerlöfs Center i Göteborg. Ett stadsdelshus med rum för kultur som inrymmer bland annat ett bibliotek, kulturskola och ett stadsdelskontor. Projektet är unikt i sitt slag, då inredningen består av nära 100 % återbruk. Aldrig tidigare i Sverige har ett inredningsprojekt på den här skalan lyckats återanvända i så hög utsträckning.

”Med 90 procent återbrukade möbler är denna inredning onekligen ett etiskt föredöme (…) Det som från början sågs som en nödlösning, föranledd av budgetnedskärningar, har drivits till sin spets; inredningsarkitekterna har gjort en dygd av nödvändigheten och skapat en ‘anti-inredning’ som provocerar genom sin enkelhet och medvetna avsaknad av konventionella skönhetsambitioner.”

Så lyder motiveringen när det idag tillkännagavs att Whites återbrukade inredning i Selma Lagerlöfs Center är ett av fyra nominerade projekt i årets upplaga av Guldstolen. Guldstolen premierar svensk inredning av hög arkitektonisk kvalitet, och belönar nyligen färdigställd inredning. Den vinnande miljön ska ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionell och väl gestaltad. Guldstolens jury utses av Sveriges Arkitekters akademi för inredningsarkitektur. Vinnaren presenteras 10 mars.

Från pallen du sitter på till bokhyllorna på väggarna – i Selma Lagerlöfs Center är närmare 100 % av inredningen återbrukad. För att fylla den 6200 kvadratmeter stora byggnaden har inredningsteamet på White arbetat med att samla in möbler som tidigare använts i andra verksamheter hos Göteborgs stad, såsom bibliotek, seniorverksamheter och kontor, samtidigt som man kompletterat med nyinköpta begagnade möbler. Dessutom har White skapat re-designade möbler, efter egna ritningar och med återanvänt material.

Ansvarig inredningsarkitekt från White är Annie Leonsson, och hon är stolt över såväl projektet som nomineringen:

– Det är fantastiskt att Guldstolens jury riktar strålkastarljuset mot hållbarhetsfrågorna och återbrukad inredning! Hållbarhet är centralt i Whites verksamhet och i våra inredningsprojekt jobbar vi alltid med återbruk, men att få göra det i så pass stor skala som i Selma Lagerlöfs Center är helt unikt. Att skapa 6 200 kvadratmeter där all inredning är återbrukad, det är mäktigt, och vi visar genom detta att det går att använda återbruk även i stora projekt och dessutom göra det med kreativfiness och konstnärlig höjd, säger Annie Leonsson.

Selma Lagerlöfs Center invigdes i september 2019, ett storskaligt landmärke i Göteborg och ett vardagsrum för stadens invånare. Huset har både ritats och inretts av White arkitekter, på uppdrag från Göteborg Stad. Beställaren av huset är Göteborgslokaler. Beställare av inredningsprojektet är stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen. Visionen har varit att skapa en byggnad som öppnar för maximal interaktion mellan människor. Samverkan och flexibilitet har varit ledorden i projektet. Att skapa en generationsöverskridande mötesplats.

Guldstolen delas ut den 10 mars på Arkitekturgalan på Konserthuset i Stockholm.

Bild av Gerd Altmann från Pixabay