Nyheter

Atrium Ljungberg i avtal med Stockholms stad – möjliggör Nobel Center vid Slussen

Idag offentliggjordes det att Atrium Ljungberg har överenskommit med Stockholms stad om att återlämna markanvisningen Hamnmästaren vid Slussen. Genom detta möjliggörs uppförandet av nya Nobel Center på platsen. I avtalet erhåller Atrium Ljungberg som ersättning markanvisningar vid Slussen, Hagastaden och i Slakthusområdet.

Placeringen av nya Nobel Center har varit föremål för diskussion under många år. Efter att beslutet om placering på Blasieholmen revs upp 2018 har ett intensivt arbete pågått med att hitta alternativ lokalisering för verksamheten.

Valet föll på Slussen, direkt vid Stadsgårdskajen framför Atrium Ljungbergs fastighet Glashuset där bolaget sedan tidigare har markanvisningen Hamnmästaren.

I samband med uppgörelsen med Stockholms stad återlämnar nu Atrium Ljungberg denna och erhåller som kompensation nya markanvisningar vid Slussen, dels för den nya handelsplatsen om 8 000 kvadratmeter LOA som angränsar till kommande Mälarterrassen, dels cirka 4 500 kvadratmeter BTA för ett hotell som planeras uppföras ovanpå tunnelbaneuppgången vid Södermalmstorg.

Vidare erhåller bolaget en markanvisning i Hagastaden om dels cirka 23 000 kvadratmeter BTA för kontor, dels cirka 310 lägenheter och slutligen cirka 4 000 kvadratmeter BTA i Slakthusområdet för kontor eller hotell. Den totala investeringen för de nya projekten bedöms till cirka 5 miljarder kronor under åren 2023 – 2030.

Avtalet är villkorat av beslut i kommunfullmäktige i Stockholms stad som beräknas antas i andra kvartalet 2020.

– Vi är en av de största fastighetsägarna vid Slussen och vill vara med och bidra till platsens utveckling och attraktivitet. Etableringen av nya Nobel Center är inte bara viktig för Slussen utan för hela Stockholm och Sverige, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg. Vi har nått en marknadsmässig överenskommelse där vi lämnar en fantastisk byggrätt mot markanvisningar på andra platser där vi finns representerade sedan tidigare och har möjlighet att fortsätta vårt strategiska stadsutvecklingsarbete, avslutar Annica Ånäs.

– Vi är mycket glada för överenskommelsen med Atrium Ljungberg som möjliggör att vi idag kan presentera Slussen som plats för Nobel Center. Nobelpriset är ett av världens starkaste varumärken och representerar vetenskap, kultur och utveckling för mänsklighetens bästa, säger Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd, Stockholms stad.