Nyheter

Göteborgs Stads Fastighetsnämnd har ansökt om tillstånd att riva och bygga nya broar i Gamlestaden

För att möjliggöra en stadsutveckling i Gamlestaden har Göteborgs Stads Fastighetsnämnd ansökt om tillstånd avseende rivning och nybyggnation av ett antal broar m.m. Foyen har framgångsrikt biträtt Staden i processen och tillståndsdomarna har nu vunnit laga kraft.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har meddelat fyra tillståndsdomar som berör Gamlestaden vilka ger Göteborgs Stads Fastighetsnämnd tillstånd till alla åtgärder som Staden ansökt om.Tillståndsdomarna avser rivning av äldre broar och anläggande av nya broar m.m. som en del av den stadsutveckling som pågår i Gamlestaden.

Foyen har biträtt Göteborgs Stads Fastighetsnämnd med tillståndsprocessen genom delägare Pia Pehrson, advokat Caterina Carreman, biträdande jurist Mikael Jonasson och paralegal Sara Hedström.