Nyheter

Fler och fler ME-skolor startas runt om i Sverige

ME-skolan utbildar i dag 400 elever på nio olika orter till bli-vande maskinförare. Men skulle gärna sett att det var fler.

– Vi vet att maskinförarutbildningen leder till ett kul och mycket utvecklande arbete. Den som utbildar sig till maskinförare trivs oftast bra i yrket och stannar länge, säger Jonas Thorstenson, VD för ME-skolan i Sverige.

Jonas Thorstenson, VD för ME-skolan:

Fyller ni era utbildningsplatser.

– Nej, inte riktigt på alla orter. Har vi 24 platser så kanske vi fyller med 20–22 elever. Men vi skulle gärna sett att fler söker än det finns platser, det skulle öka kvalitén på utbildningen, säger Jonas Thorstenson.

Fullföljer eleverna sin utbildning?

– Ja, nästan alla som börjar på utbildningen avslutar också den. Det är vårt intryck att eleverna trivs väldigt bra.

Får eleverna jobb efter utbildningen?

– Ja, alla som vill får jobb. Ofta har man flera jobberbjudande redan innan man slutat skolan.

Har ni några tjejer på utbildningarna?

– Ja, det finns tjejer i utbildning på alla våra skolorter. Inte så många men det fungerar bra. Det kunde gärna varit fler och det jobbar vi aktivt för, då detta är ett yrke som passar alla.

Ni finns i dag på nio orter, kommer det att bli fler?

– Vi för i dag diskussioner med tre-fyra orter och jag tror att inom några år så kommer vi att driva 12-13 skolor i landet. Det finns i dag drygt 30 utbildningar i landet och i så fall kommer vi att driva knappt hälften. I Västsverige finns vi i dag i Varberg och vi för diskussioner i Göteborgsområdet. Det är troligt att det inom inte alltför lång framtid också kommer att finnas en ME-skola i Göteborgsområdet.

Är det er målsättning att ta över alla maskinförarutbild-ningar i landet?

– Absolut inte. Vår primära målsättning är inte att driva skolor utan förse branschen med kvalitativ arbetskraft. Det finns många bra kommunala utbildningar i landet som vi inte ser som konkurrenter utan som samarbetspartner.

Tjänar ni pengar på det här?

– Nej, och det är inte vår målsättning. Vi driver en non-profit verksamhet som ska förse branschen med kompetenta maskinförare, ingenting annat. Allt eventuellt överskott går till kvalitet på utbildningen.

Men varför låter ni inte kommunerna fortsatt driva utbildningarna?

– Det är kostsamma och krävande utbildningar som kommunerna har svårt att själva ta hand om, inte minst med tanke på alla dyra maskiner. De vänder sig till oss eftersom vi har kompetent personal, nya maskiner och är en del av branschen.

Har ni helt nya maskiner?

– Ja, vi har ett mycket bra avtal med Caterpillar som hela tiden ser till att vi har en utbytestakt på maskinerna som gör att vi alltid har den senaste tekniken. På varje skola har minst en maskin med maskinstyrning.

Är ni en friskola?

– Nej, vi är ingen friskola. Kommunerna fortsätter driva utbildningen och är huvudman för eleverna medan vi tillhandahåller den praktiska maskinförardelen, ett avtal vi tecknat med respektive kommun efter sedvanlig upphandling.

Men ska ni inte ta över hela verksamheten och driva allt i helt egen regi?

– Nej, det vill vi inte. Kommunerna är ofta duktiga på att driva gymnasieutbildning i de teoretiska ämnen och vi är duktiga på att driva den praktiska delen. På det här sättet får vi det bästa av båda världar.

Vad önskar du mest av allt just nu?

– Att fler ungdomar ska upptäcka vilket spännande yrke maskinförare är.

Fakta:

Entreprenad Live är regionala mässor för entreprenad, mark- och grönytor samt bygg- och anläggningsbranschen

Entreprenad Lives idé är att skapa starka regionala mässor för proffs inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på entreprenad och bestående av utställning, provkörning, seminarier och upplevelser.

Målet med Entreprenad Live är att skapa förutsättningar för bra affärer och nya marknader genom inspirerande möten och relationer. Målet når vi genom starka partnerskap, samverkan med branschen och stor lyhördhet för kundernas behov och önskemål.

Bild av Dimitris Vetsikas från Pixabay