Nyheter

Derome och Skanska gör hållbar logistiklösning

En lösning som ger färre transporter och effektivare vardag för hantverkarna kanske låter som en dröm. Men när Skanska bygger och utvecklar sitt flaggskeppsprojekt Citygate i Göteborg blir det verklighet. Derome erbjuder en logistiklösning med fokus på säkerhet, smidighet och som samtidigt är bättre för klimatet.

Citygate blir Nordens högsta kontorshus med sina 144 våningar och ett nytt landmärke i Gårda, centrala Göteborg. Kontorshuset blir en modern mötesplats med stort fokus på hållbarhet och innovation.

– Det är härligt att Skanska satsar på innovativa lösningar under byggnationen, säger Peter Gustafsson på Derome. Genom samarbetet kring vår förrådslösning slipper byggarna tänka på att skaffa järnvaror. Det blir total effektivisering som förenklar allas vardag.

I grunden handlar det om ett samarbete som gör att transporter blir färre och klimatpåverkan därmed mindre.

– Vi ser stora fördelar i projektet där vi har en part som tar ett helhetsansvar kring materialflödet av förbrukningsartiklar, planerar och optimerar transporter samt minimerar ad-hoc leveranser genom att vara en del av projektet och ha lösningsfokus säger Ansieh Sabeti Rad, inköpschef på Skanska Citygate.

Logistik som höjer säkerheten
I lösningen som Derome erbjuder fungerar en varucontainer som en sluss in till byggarbetsplatsen. Det betyder att lastbilar med järnvaror inte behöver köra in på arbetsplatsen, vilket skapar en betydligt säkrare arbetsmiljö för alla hantverkare.

– Det behövs få avlastningsytor, det är såklart en stor fördel vid bygget av Citygate som byggs i centrala Göteborg, säger Peter Gustafsson. Med digitalt stöd har Derome och Skanska hela tiden kontroll över lager och åtgång, ett minimalt lager som följer varje byggfas.

Att Derome har helhetsansvaret med kontroll över leveranser och möjligheten att följa byggnationen ger fördelar och blir effektivt i flera led. Derome skräddarsyr lösningar efter byggprojektets behov, då kan byggkostnaderna bli lägre – samtidigt som det minskar projektets klimatpåverkan.

– Vi är oerhört glada att ingå ett samarbete med Skanska kring logistiken. Vi har alla ett ansvar för klimatet, inte minst vi som leverantör, säger Peter Gustafsson. Att vi hittar lösningar som är innovativa och samtidigt enkla är mycket tillfredsställande.

FAKTA CITYGATE:

Våningar: 36
Höjd: 144 meter
Yta: ca 66 000 m2 (BTA)
Service: Restaurang, café, mötesplatser, co-workingytor, kontorsservice, möteslokaler, bilgarage, cykelgarage med tillhörande omklädningsrum, gemensam frontdesk, terrass för avkoppling och möten.
Inflyttning: Sommaren 2022
Arkitekt: Henning Larsen Architects www.citygategbg.se