Nyheter

HEBA har tilldelats markanvisning i Axelsberg i Stockholm

HEBA Fastighets AB har erhållit markanvisning för bostäder i Axelsberg. Anvisningen ligger i anslutning till fastigheten Spöksonaten på Gösta Ekmans väg 31-33, som HEBA äger och utgör genom förtätningen möjlighet till cirka 140 bostäder totalt. Detta är en del av förtätnings- och utvecklingsarbetet som bedrivs för att utveckla HEBA:s bestånd och öka tillväxten i bolaget.

­­- HEBA har jobbat aktivt med att hitta nya projektmöjligheter på egen och intilliggande mark och det är roligt att se att dessa arbeten börjar bära frukt, säger Henrik Fernström chef fastighetsutveckling, HEBA Fastighets AB.

– Utöver förvärv arbetar vi för närvarande med uppemot 20 projekt med en potential på nästan 2 000 lägenheter och har även en detaljplan i Västertorp med 50 bostäder på egen mark, tillägger han.