Nyheter

Fyra nya kvarter ska byggas vid Täppetleden i Åhus

Byggföretag visar ett fortsatt stort intresse för att bygga i Åhus. När tiden gick ut för byggföretagen att lämna in förslag för fyra kvarter vid Täppetleden, hade det kommit in totalt 36 förslag från 17 olika företag. Bostäderna planeras stå klara i slutet av 2022.

Det är glädjande att det fortfarande är så stort intresse för att bygga i vår kommun. Vi fortsätter att överträffa de mål vi har satt upp. De senaste fyra åren har vi i genomsnitt beviljat 550 startbesked per år, jämfört med de 130 vi i genomsnitt beviljade mellan 2010 till 2015. Positivt är också att det finns ett fortsatt stort intresse från byggföretagens sida även om vi inte kan förvänta oss att byggandet fortsätter i riktigt samma höga takt framöver, säger Pierre Månsson (L), kommunalråd.

Området som har markanvisats i Åhus ligger mellan Täppetleden och Vannebergavägen, med infart via Grobladsvägen. Bostäderna kan vara både radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus i ett eller två plan. Områdets bostäder och boendemiljöer ska vara av hög kvalitet och spegla kommunens befolkningssammansättning. Bostäderna kan vara både hyres- och bostadsrätter i olika storlekar. De mervärden som skapas i det nya bostadsområdet får också gärna knyta an till Åhus och dess kulturhistoria.

För kommunens del börjar nu arbetet med att välja ut de förslag som bäst överensstämmer med visionen för området. Arbetet kommer att ta ett antal veckor eftersom intresset varit större än förväntat.

De tilldelade förslagen kommer att publiceras på kristianstad.se när beslut är fattade. Detta blir under senvåren 2020.