Nyheter

Byggstart för ny särskolebyggnad i Örnsköldsvik

Första spadtaget för grundsärskolans nya lokaler tas den 11 februari.

Örnsköldsviks kommun bygger nya lokaler för grundsärskolans verksamhet. I byggnaden, som uppförs i anslutning till Ängetskolan i Kroksta, ska träningsskolans elever och pedagoger få ändamålsenliga lokaler för en pedagogisk verksamhet som utgår från elevernas förmågor och behov.

Vid utformningen av såväl inomhus- som utomhusmiljö har särskolans pedagoger bidragit med sin speciella kompetens för att skapa en funktionell och stimulerande miljö.

För närvarande har grundsärskolan i Örnsköldsvik verksamhet både vid Skärpeskolan och Ängetskolan. När den nya byggnaden står klar kommer hela grundsärskolan att samlas till Ängetskolan. Något som bland annat möjliggör ett tätare samarbete inom särskolans pedagoger men också med övriga skolformer vid Ängetskolan.

Om allt går enligt plan ska den nya grundsärskolan stå klar i oktober 2021. Markarbetena har redan påbörjats och den 11 februari sker det formella första spadtaget