Nyheter

Aarsleff ingår samarbete med Fastighetsägarna Service

Nu blir det lättare för fastighetsägare i Stockholm att renovera utslitna rör i sina fastigheter. Från och med nu är Aarsleff samarbetspartners till Fastighetsägarna Service i Stockholm, vilket innebär nya och bättre förutsättningar för Fastighetsägarnas kunder och medlemmar i regionen.

Det nya samarbetet innebär att Fastighetsägarnas kunder och medlemmar i Stockholm, genom förhandlade priser, får tillgång till Aarsleffs metoder för relining med flexibla foder – ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att renovera fastighetens rör på.

– Det nya samarbetet kommer att leda till stora vinster för våra kunder och medlemmar. Fastighetsägarna arbetar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för fastighetsbranschen, något som det nya samarbetet mellan Aarsleff och Fastighetsägarna Service i Stockholm går i linje med, säger Robert Andersson, verksamhetschef ramavtal & samarbetsavtal, Fastighetsägarna Service.

Relining med flexibla foder är en effektiv metod som gör att man inte behöver byta ut de gamla avlopps- och dagvattenrören i fastigheten, istället bildar man ett nytt rör inuti det gamla röret. Metoden förkortar installationstiden och håller nere störningarna för de boende. Insatserna tar avsevärt kortare tid att utföra jämfört med traditionella metoder, vilket medför vinster för både boende och fastighetsägare.

– Många fastighetsägare och hyresgäster våndas inför tanken på att renovera rören i fastigheten, eftersom det ofta förknippas med höga kostnader och besvärliga situationer för de boende, men med hjälp av relining är det möjligt att förnya rören på bara några dagar utan att någon behöver kliva över tröskeln hos de boende. De nya rören har dessutom en förväntad livslängd på 50 år, säger Stefan Indahl, vd på Aarsleff Rörteknik.