Nyheter

Ny stadsarkitekt

Nu är det klart vem som blir Norrtälje kommuns nya stadsarkitekt – det blir Norrtälje kommuns nuvarande samhällsbyggnadsdirektör Charlotte Köhler som från den 1 april tillträder den nya tjänsten.

– Det är ett väldigt spännande uppdrag som väntar och jag är glad över förtroendet jag har fått, säger Charlotte Köhler, som förutom uppdraget som samhällsdirektör tidigare haft uppdrag som planchef, bygglovschef och bygg- och miljöchef i olika kommuner.

– I grunden är jag landskapsarkitekt och jag har jobbat med fysisk planering av samhället i olika roller nästan hela mitt yrkesliv. Det kommer att blir riktigt kul att få använda alla de erfarenheterna samlat i mitt nya uppdrag, säger Charlotte Köhler.

Genom att inrätta en stadsarkitekt tar Norrtälje kommun nu frågan om gestaltning till en ny nivå. Stadsarkitekten ska bland annat leda arbetet med att ta fram en arkitekturpolicy som ska stärka frågorna kring gestaltad livsmiljö. En annan viktig uppgift blir att initiera, väcka intresse och inspirera kring arkitekturfrågor genom att hålla föredrag och dialoger med såväl byggherrar och invånare, som medarbetare. Stadsarkitekten kommer även att hjälpa politiker och tjänstemän att förstå möjligheterna, att se helheten och sätta ribban för kommunens framtid.

– Vi fick starkt stöd för frågan om att tillsätta en stadsarkitekt i valet och nu kan vi infria ytterligare ett vallöfte i Allians för Norrtälje kommuns 88-punktsprogram, säger Robert Beronius (L), kommunalråd.

– I konkurrensen om framtida invånare och företagare behöver vi en stadsarkitekt som klarar av att utveckla våra tätorter; varje nytt bostadsområde är en missad möjlighet som aldrig kommer igen. Norrtälje kommuns stadsarkitekt är därför både efterlängtad och välkommen, säger Robert Beronius.

Det är inte bara Norrtälje stad som växer så det knakar, så stadsarkitekten kommer vara till glädje för hela kommunen. Även andra orter i kommunen, till exempel Hallstavik, Rimbo och Älmsta, växer och behöver tilltalande centrumområden för att fortsätta utvecklas och attrahera nya invånare.

– Jag är mycket glad över att Charlotte Köhler blir vår stadsarkitekt. Jag är övertygad om att hon med sin gedigna bakgrund och erfarenhet kommer att bidra mycket för Norrtälje kommuns kommande utveckling, säger Charlotta Tillbom, tf kommundirektör.

Foto: Bengt Nyman