Nyheter

Kista Galleria har nu en färdiginstallerad solcellsanläggning på sitt tak

Solcellsparken består av 410 solpaneler och kommer att kunna producera 126 000 kWh/år.

– Det motsvarar förbrukningen hos 23 villor eller 46 lägenheter, säger Isabella Andersson, affärsområdeschef på Citycon.

Med ungefär 19 miljoner besökare är Kista Galleria en av Sveriges mest välbesökta handelsplatser. Sedan december ifjol har Citycon installerat en solcellsanläggning på gallerians tak i syfte att kunna tillföra ny grön el till elnätet.

Anläggningen består av 410 paneler och är så stor solpark som det går att bygga på gallerians tak. När en större aktör tar initiativ till att bygga solceller visar forskning att andra i närområdet som exempelvis andra företag och besökare inspireras att satsa på solenergi.

– Förnybar energi behövs och i Sverige finns en stor potential att öka andelen solel. Därför är det viktigt att Kista Galleria – en av Sveriges största gallerior – är med och bidrar till klimatomställningen med solenergi. Vi vill inspirera andra till handling samtidigt som vi tar vårt ansvar i klimatomställningen, säger Isabella Andersson.

Idag har Citycon totalt fem solcellsparker i Norden vilka producerar ungefär 1 450 000 kWh/år. Den producerade solelen räcker till att köra 560 varv runt jorden med elbil.

Ytterligare parker planeras för 2020. Citycons långsiktiga mål är att alla köpcentrum ska producera förnybar energi för eget bruk eller återvinna energin producerad i centrumet.