Nyheter

Hundra nya solcellsanläggningar under 2019

Etthundra nya solcellsanläggningar och 51 procent mer solel. Det blev facit när solåret 2019 summerades i Helsingborg. Största producent blev anläggningen på köpcentret Välas tak.

Det framkom under en solfrukost på Öresundskraft den 31 januari där några av stadens stora solintressenter deltog: Helsingborgshem, Riksbyggen, Stadsbyggnadsförvaltningen och Solar Park. Mötet var ett led i uppföljningen av stadens solmål: år 2035 ska en tiondel av den använda elen komma från solceller.

­­­– Det motsvarar ett tillskott på 148 GWh (gigawattimmar), berättade Klara Kylhammar som utrett frågan för Öresundskrafts och Helsingborgs räkning. 

– Det motsvarar ungefär lika mycket som produceras i hela Sverige idag och kräver en årlig ökningstakt på 18 procent. Under 2019 producerades 10,5 GWh.

I Helsingborg finns idag totalt 347 solcellsanläggningar. De behöver bli många fler och takytor finns. Det menade Christian Gillheim, teknisk projektledare på Helsingborgshem och Ewa Sylegård, energi-och klimatrådgivare på Kontaktcenter som båda pekade på de enorma takytor som finns tillgängliga för solcellsutbyggnad i staden.

– Tio procent av våra takytor skulle motsvara 1,4 MW (megawatt) i installerad solelseffekt, sade Christian Gillheim med hänvisning till de 158 MW som krävs för att nå stadens mål.

Lars-Inge Persson, ordförande i Solel i Helsingborg Ekonomisk Förening, avslöjade att föreningen nu står i startgroparna för fortsatt utbyggnad. Detta sedan Länsstyrelsen godkänt sluttäckningen på den del av NSR:s deponi som kan användas för fler solceller.

– I Solar Park kan alla som vill köpa en andel och på så sätt stödja utbyggnaden. Det är en perfekt lösning för den som vill hjälpa till – och samtidigt tjäna en slant – men som inte har villa eller tillgång till hustak, sade Lars-Inge Persson.

– Och vill man sätta upp egna solceller svarar vi gärna på frågor, vår rådgivning är kostnadsfri och oberoende, avslutade Ewa Sylegård.

PÅ bilden: Deltagarna på Öresundskrafts solfrukost den 31 januari 2020, fr. v: Elin Sundqvist, Miljöförvaltningen, Anna Kjellman Aguayo, Miljöförvaltningen/Fastighetsförvaltningen, Lars-Inge Persson, ordf. Solel i Helsingborg Ekonomisk Förening, Ewa Sylegård, Kundkontaktcenter, Thomas Sjöholm, Riksbyggen och Christian Gillheim, Helsingborgshem.

Foto: Öresundskraft