Nyheter

Sweco projekterar upprustningen av Tingstadstunneln

Trafikverket har utsett Sweco som leverantör i samband med upprustningen av Tingstadstunneln, ett av de viktigaste och mest trafikerade stråken i västra Sverige. Swecos uppdrag är att projektera nödvändiga underhållsåtgärder i Tingstadstunneln på ett sätt som säkerställer att trafik- och arbetsflödena i Tingstadstunneln kan löpa smidigt under renoveringen.

Tingstadstunneln är en sänktunnel under Göta älv som sammanbinder Hisingen med fastlandet i Göteborg, samt en del av E6 mellan Sverige och Norge. Tunneln invigdes 1968 och varje dygn passerarcirka 120,000 fordon genom den. Renoveringsbehovet är nu stort och den kommande upprustningen, som genomförs 2021–2023, ska säkerställa tunnelns funktion. Projekteringsarbetet har inletts och flera av Swecos discipliner är involverade.

– Vi gläds verkligen åt att jobba nära Trafikverket i detta spännande upprustningsprojekt, som kommer att påverka hela regionen. Det är ett utmanande uppdrag med flera intilliggande projekt som pågår samtidigt och kraven på samordning är höga. Det är därför extra roligt att flera av Swecos kompetenser är engagerade i arbetet, säger Fredrik Wallner, vd för Swecos anläggningsverksamhet.

Swecos uppdrag omfattar tekniska handlingar för renovering av befintliga konstruktioner för att öka livslängden av tunneln med 50 år. Projekteringen omfattar också att byta ut merparten av installationerna i tunneln. I projektet ingår även flera åtgärder för att minska sårbarheten och den negativa miljöpåverkan i tunneln, samt öka säkerheten genom att minska konsekvensen vid olyckor. Detta sker bland annat genom anläggning av nya avsättningsmagasin och upprustning av vägens intelligenta transportsystem. Genom god planering av arbeten och analys av trafikflöden kommer projektet att arbeta för att minimera trafikstörningarna under byggtiden.

– Det här är ett betydelsefullt projekt och en stor utmaning för hela Göteborgsregionen. Allt från betongkonstruktioner till installationer och trafiksystem ska rustas upp och därför behövde vi en samarbetspartner med bred kompetens och erfarenhet av komplexa projekt. Det har vi funnit i Sweco, säger Stefan Frisk, projektledare på Trafikverket.

Projektet att rusta upp Tingstadstunneln sträcker sig fram till år 2023. Uppdraget engagerar flera av Swecos verksamheter.