Nyheter

Satsning på Norrmalm i Borås av AB Bostäder

Den 31 januari 2020 övertog AB Bostäder i Borås fastigheterna Marsken 1 och 3 utav Anne och Jan-Olof Bengtsson och Marsken 2 utav Birgitta och Gunnar Hultgren, på Kråkekärrsgatan.

– Det är med stor glädje som vi tar över fastigheterna. Vår avsikt med fastighetsköpet är att utveckla fastigheterna över tid med en kommande nyproduktion. Då fastigheterna ligger i nära anslutning till våra fastigheter på Folkungagatan, säger Bengt Engberg, vd på AB Bostäder i Borås.

– Det blir en strategisk satsning där vi befäster vårt område på Norrmalm. Nyproduktionen är planerad till ca 70 st lägenheter i varierande storlekar men först väntar arbetet med ändring i detaljplanen. Ansökan om planändring lämnas in inom kort. Det är först när vi är överens med Borås Stad som vi kan komma vidare i byggprocessen, fortsätter Engberg.

Nuvarande hyresgäster fick information om planerna i samband med ett välkomstmöte på Viskaholm tidigare i veckan och hade då också möjlighet att ställa frågor.