Nyheter

Samarbete mellan små aktörer ger hållbar helhet i Tjörns nya ekoby

I Tångeröds Ekoby på Tjörn har en konstellation av små aktörer i samverkan utmanat bostadsmarknaden med hållbara arkitektritade hus som genererar mer el än de förbrukar. Nu tas nästa steg i utbyggnaden av ekobyn: passiva trähus med integrerade solceller, elbilspool, gemensamhetslokaler och miljövänliga hyresrätter riktade till gruppen 65+.

Tångeröds ekoby har sedan starten 2015 utmanat bostadssektorn och visat att det går att bygga med kvalitet och höga hållbarhetsambitioner på landsbygden, trots svåra marknadsförutsättningar. Den första etappen, inflyttad och klar sommaren 2018, bestod av sexton lägenheter i tre långsmala bostadshus, med stomme av korslimmat trä och kiselbehandlade träfasader. Boende i de nya husen har en blandning av åldrar och bakgrunder och hälften är inflyttare från andra delar av landet.

Bakom utvecklingen av området och genomförandet av den första etappen står fyra lokala små aktörer som förenat sina krafter för att tillsammans skapa god samhällsbyggnad: arkitektkontoret Inobi från Göteborg, hantverkaren Mats Anderses, Karl-Ers Utveckling AB, Hjälteby, arkitekt Tinna Harling som driver Röd Arkitektur på Tjörn och Staffan Grönberg, jurist med stort intresse för traditionella byggmetoder och hantverk. Gemensam nämnare har varit intresset för miljö- och sociala frågor.

När nu nästa etapp inleds lämnas stafettpinnen i utvecklingen vidare till en annan engagerad och småskalig samhällsbyggare, bygg- och förvaltningsbolaget Jemmett under ledning av Carlos Andersson från fd Passivhuscentrum och Ing-Marie Odegren, tidigare VD för Alingsåshem.

Magnus Pettersson, VD på Inobi:

– På Inobi vi arbetat och levt med Tångeröds ekoby i stort och smått under flera år. Det har givit oss erfarenheter av att genomföra och ta ansvar för byggprojekt hela vägen från koncept, gestaltning och projektering till marknadsföring och att fullt ut ta rollen som byggherre. Det har vi stor glädje av när vi nu går vidare till andra projekt inom utvecklingen av nästa generations hållbara bostäder och ekobyar.

Tinna Harling, som deltagit i arbetet med byggemenskapen och odlingsföreningen, är glad att projektet nu går in i nästa etapp:

– En erfarenhet vi gärna vill dela med oss av är att små aktörer har andra förutsättningar än större byggaktörer, men att vi samtidigt kan skapa andra värden. När vi nu fått med Jemmett som samverkanspart i utvecklingen av Tångeröds ekoby ser vi att våra höga ambitioner för området kan uppnås – och dessutom tillförs bostäder av ett slag som verkligen behövs på Tjörn; bra bostäder för äldre, med många gemensamma funktioner!

Jemmetts trygga och hållbara boenden för äldre rymmer mycket som gör livet lättare och tryggare, som en elbilspool, men även miljöaspekter som träbaserade naturmaterial i stomme, isolering och fasad.

– Vår målgrupp är äldre som är för friska för äldreboenden, men som ändå kan behöva både praktisk service och socialt nätverk omkring sig, berättar Carlos Andersson på Jemmett. Den här typen av bostäder skapar stora samhällsvinster genom att minska behovet av hemsjukvård och göra framtida insatser mycket effektivare.