Nyheter

Incoord projekterar första etappen i uppförandet av nytt akutsjukhus Västerås

Region Västmanland ska säkerställa framtidens specialistsjukvård genom uppförandet av ett nytt akutsjukhus i Västerås. Investeringen i etapp 1 är att utföra nya hållbara byggnader med en total byggnadsarea om cirka 85 000 m².

I förslaget ingår även investeringar i en ny försörjningsbyggnad med tillhörande system vilket är en förutsättning för att kunna uppföra och bedriva vård på sjukhusområdet.

Projektet omfattar ca 85 000 m², och Incoord har fått uppdraget att projektera el- och teletekniska anläggningar samt transportanläggningar. – Vi är mycket stolta över att få delta i detta prestigeprojekt, speciellt då denna etapp som är den enskilt största medger en förnyelse av nästan hela akutsjukhuset, säger Anders Englund, uppdragsansvarig på Incoord.

Mer information om projektet finns på Region Västmanlands hemsida, https://regionvastmanland.se/om-regionen/byggprojekt-och-moderniseringar/akutsjukhuset-vasteras/.