Nyheter

Bostadsformen byggemenskaper är på frammarsch

Bostadsminister Per Bolund (MP) ser byggemenskaper som en framtidssatsning. Han vill genom ett nytt startbidrag på högst 400 000 kronor stimulera bildandet av fler byggemenskaper.

NILS SÖDERLUND, arkitekt och styrelseledamot i Föreningen för byggemenskaper berättar i bostadspodden Kvadrat om anledningarna till att kollektivt boende är på frammarsch i Sverige.

I veckans avsnitt av EFN:s bostadspodd Kvadrat förklarar Nils Söderlund vad byggemenskaper är och varför denna form av kollektivt boende är på frammarsch i Sverige.Han menar att grundpremissen är att människor vill ha möjlighet att utforma sina hus själva och att det är attraktionen med bostadsformen.

– I Sverige så ligger vi 15 år efter Tyskland, där de kommit mycket längre med byggemenskaper. Men nu börjar det hända saker som kommer att göra det möjligt att spridas snabbare i Sverige framöver, berättar Söderlund.

Söderlund tror att anledningen till att bostadsformen inte har fått mer fäste i Sverige är flera. Bland annat menar han att kommunerna gärna jobbar med stora aktörer och att människor själva kanske inte betraktar sig som byggmästare eller känner till bostadsformen.

Bakgrunden är att bostadsminister Per Bolund så sent som i förra veckan skrev en debattartikel i Dagens ETC där han fastställde sin åsikt att ”byggemenskaper är framtiden”. Boverket har också tagit fram kunskapsstöd och vägledning för kommuner som vill underlätta för denna nya kollektiv boendeform som består av privatpersoner som tillsammans går ihop för att planera, bygga och förvalta sina egna bostäder i ett flerfamiljshus.