Nyheter

Nordstan lägger grunden för framtiden – nytt golv klart 2021

Efter den nyss invigda nya entrén tar Nordstan nästa steg inför framtiden och byter ut hela golvet, gata för gata, sten för sten. Miljoner och åter miljoner besökare har vandrat och nött golvet sedan Nordstan invigdes 1972, den 30 januari startar arbetet med att byta ut det mot ett vackert och hållbart golv i granit.

– Nordstans nya gator får en lugn känsla där materialet består av finaste grå bohusgranit och svart granit med inslag av mässingsplattor. Knutpunkterna lyfts fram genom ett mönster som blir helt unikt för Nordstan, säger PeGe Hillinge, arkitekt på SWECO Architects

I samarbete med kollegan Margareta Diedrichs samt skulptören Pål Svensson har de tagit fram det nya golvkonceptet.

Mässingsbrickor med göteborgska förnamn

I flera av golvets stenplattor kommer besökarna att se mässingsbrickor med ingraverade förnamn på göteborgare genom århundradena.

– Nordstan lägger ett nytt golv för alla våra fantastiska kunder. Samtidigt ger golvet en intressant berättelse om stadens historia, säger Ulrika Carlsson, VD Nordstan.

Så diskret golvläggning som möjligt

Golvläggningen sker i åtta etapper där fokus ligger på att göra så lite avtryck som möjligt på den dagliga verksamheten.

– Arbetet kommer att ske etappvis, med en gata i taget, där vi först lägger ena halvan av gatan och sedan den andra. De mest störande arbetena sker efter butikernas stängning med hänsyn till Nordstans besökare och hyresgäster, säger Rebecca Bile projektingenjör på WSP.

Fakta om Nordstans nya golv:

Start: 30 januari 2020
Klart: sommaren 2021
Yta: 6 700 m2

Stenplattor: 27 000 st.
Mässingsplattor: 238 st.

Bild av Markéta Machová från Pixabay