Nyheter

Landsbygden kan få byggen utan bygglov

I de nya direktiven från regeringen i syfta att förenkla regelverket vill man förenkla byggreglerna rejält – den som vill bygga ett t.ex. ett café på sin gård borde få göra det utan att ansöka om bygglov.

I samband med genomförandet av reformen med Attefallshusen bestämdes det även att det startbesked en byggare fick inte kunde överklagas av grannar. Detta har dock HD slagit fast i en dom att det är ett brott mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna att förvägra grannar rätten att överklaga startbeskeden.

Detta är bara ett exempel på de snårigheter i regelverket som regeringen nu vill få bort.

– Vi ser att det är en risk att det hämmar bostadsbyggandet och gör att man inte vågar sätta nya projekt i sjön, säger bostadsminister Per Bolund (MP).

– Vi tror att en utredare kan både se till att man får mer enhetlighet, men också ta bort krav på bygglov – till exempel för den som vill bygga ett kafé eller ett ridhus i anslutning till en gård – Eller göra det lättare att bygga utanför detaljplanerat område, avslutar Per Bolund.

Utredningen ska vara klar den 31:a maj 2021.

Bild av David Mark från Pixabay