Nyheter

En klimatsmart lösning på bostadsbristen

83 procent av Sveriges kommuner har bostadsbrist, samtidigt bor vi stort och glest. Bristen på bostäder gör det dessutom svårt för näringslivet och universiteten att rekrytera.

– I vår rapport Från Bostadsbrist till bostadslist presenterar vi både idéer och åtgärder för att lösa detta. Det finns en stor underutnyttjad potential, säger rapportförfattaren Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig för stadsutveckling på Västsvenska Handelskammaren.

  – Vi har kommit till en punkt där vi måste använda ytor på nya sätt så att fler kan bo. En bra lösning är att förtäta i det redan byggda. Dessutom är det klimatsmart då bostadssektorn står för 20 procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Det borde intressera bostadsminister Per Bolund som bekant vurmar för de gröna frågorna, säger Gunilla Grahn-Hinnfors och fortsätter:

  – Det kan till exempel handla om på- och tillbyggnader av befintliga hus, nya boendeformer, att göra om kontorslokaler till bostäder med mera. På så vis skapar vi fler bostäder på attraktiva platser i staden, där kommunikation och handel redan finns.

Attityderna avgör

Processerna för ombyggnationer är långa och en viktig fråga är attityderna hos kommunerna. Med tydliga mål och lösningsfokus går det redan i dag att få fram fler bostäder snabbare. Men regelverken är otydliga vilket ofta gör det lättare att säga nej än ja.

I dag har Sverige dubbelt så många byggregler som Finland och Norge och snittiden för handläggning av ett överklagat bygglov är 100 dagar.

– Många bolag står och stampar och kan bygga nya bostäder i befintliga hus omgående, om bara hanteringen av bygglov och enklare planändringar var effektivare. En snabbfil för enklare ändringar av detaljplaner hos kommunerna kan underlätta, säger Gunilla Grahn-Hinnfors.

Kraftsamling krävs från alla

Ett flertal fastighets- och bostadsbolag efterfrågar i dag också en bättre samverkan mellan planerande förvaltningar, fastighetsägare och byggaktörer. I synnerhet när det gäller att använda det bestånd som redan finns.

– Det handlar om att se möjligheter och att samarbeta för att komma närmare det gemensamma målet att skapa fler bostäder och förtäta där människor vill bo, säger fastighetsbolagets Wallenstams vice vd Marina Fritsche.

Här har också fastighetsbranschen ett uppgift att hitta nya möjligheter i det redan byggda. Det gör också fastighetsutvecklaren och arkitekten Yngve Karlsson.

– Gårdagens kontorshus möter inte dagens krav vilket innebär att vi snart kommer få många tomställda kontorshus. Då behöver vi snabbt och enkelt kunna göra bostäder där, här finns en enorm potential, säger Yngve Karlsson på Development Partner.