Nyheter

Botkyrkabyggens VD tar plats i Sveriges Allmännyttas VD-råd

Chris Österlund, VD för Botkyrkabyggen, har valts in i bransch- och intresseorganisationen Sveriges Allmännyttas VD-råd. Rådet utgör Sveriges Allmännyttas stora delegation i Hyresmarknadskommittén och är även rådgivande organ till Sveriges Allmännyttas VD. 

– VDarna i Sveriges Allmännyttas VD-råd har ovärderliga och viktiga erfarenheter om sina lokala marknader och förutsättningar. Deras åsikter är ovärderliga för att Sveriges Allmännytta ska kunna utvecklas. Tillsammans arbetar vi för goda villkor för bostadsbranschen och de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige och därmed även för en god utveckling i landets kommuner i stort. VD-rådet är mycket viktigt i det arbetet, säger Anders Nordstrand, VD för Sveriges Allmännytta.

– Sveriges Allmännyttas VD-råd är organisationens öra mot marken och jag är glad att kunna bidra till ytterligare insikter om våra utmaningar och lösningar, samtidigt som rådet ger oss möjlighet att påverka och få en samlad bild av vad som är på gång, vilket är mycket värdefullt, säger Chris Österlund, VD Botkyrkabyggen.

Fakta Sveriges Allmännyttas VD-råd:

  • Rådet sammanträder i regel kort tid innan Sveriges Allmännyttas styrelsemöten vilket ger möjlighet att ventilera de frågor som kommer att behandlas av styrelsen. VD-rådet utgör också Sveriges Allmännyttas stora delegation i Hyresmarknadskommittén.
  • Rådet består av 14 VDar. Dessa utses av övriga vd:ar vid sex regionala VD-träffar runtom i landet.
  • Varje region representeras av en företrädare för ett större och en för ett mindre företag.
  • Representanterna arbetar i VD-rådet under två år.
  • Datum för VD-råd 2020:4/2, 23 – 25/3, 2/6, 24/8, 14/10, 17/11

Det nya VD-rådet består av:

Kenneth Karlsson, Östersundshem och Annelie Vinsa Älvsbyns Fastigheter från Norra regionen. Mattias Looström, Laxåhem och Erik Kristiansson, Hedemora bostäder från Region Mellansverige. Petra Karlsson Ekström, Fastighets AB Förvaltaren, Sundbyberg och Chris Österlund, Botkyrkabyggen från Östra regionen. Bettina Öster Thunberg, Kungälvs bostäder och Karl Alexandersson, AB Bostäder i Lidköping från Västra regionen. Jonas Everbrand, Mörbylånga Bostads AB och Malin Larsson, AB Gislavedshus från Sydöstra regionen. Jesper Månsson, AB Höganäshem och Kristina Forslund, Eslövs Bostads AB från Södra regionen.

Marie Thelander Dellhag, MKB Fastighets AB, Malmö och Fredrik Törnqvist, Stångåstaden, Linköping representerar organisationens stora medlemsföretag.

Kort om Sveriges Allmännytta:

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna över 850 000 bostäder. Vi bistår våra medlemmar så de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.