Nyheter

Arbetarskyddsregler för byggsektorn – årets utgåva

Denna årliga bok återger föreskrifter från Arbetsmiljöverket och lagar om arbetsmiljön som är viktiga att ha tillgängliga på byggarbetsplatsen. Arkitekter och projektörer behöver också ta del av bokens innehåll.

Texterna är exakt återgivna med ändringar och kommentarer inredigerade. Alla texter är giltiga per den 1 januari 2020, men boken innehåller också utkomna författningar som träder i kraft senare.

Nyheter i årets utgåva är bland annat AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet som ersätter tidigare föreskrifter inom dessa områden.

FAKTA

Omslag: Between Art Direction AB
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 936
Mjukband, svartvit inlaga