Nyheter

Signalisten trygghetsbesiktigar alla bostadsområden

Signalisten ska utföra trygghetsbesiktningar i samtliga bostadsområden i beståndet. Besiktningarna genomförs tillsammans med företaget Svensk Trygghetscertifiering och ska resultera i ett åtgärdsprogram för att öka tryggheten.

Besiktningarna startar redan i slutet av januari och genomförs både utomhus och inne i fastigheten. I allmänna utrymmen görs säkerhetskontroller som till exempel kontroll av belysning och test av lås till ytterdörr. Arbetet utförs tillsammans med Svensk Trygghetscertifiering och dessutom är hyresgästerna inbjudna för att medverka genom representanter från boråden.

–Att förbättra tryggheten är en nyckelfråga för Signalisten precis som för många andra fastighetsägare. Besiktningarna är en av flera satsningar som kommer att genomföras under året för att våra hyresgäster ska känna sig trygga i och runt sina hem, säger Magnus Nilsson (M), styrelseordförande på Signalisten.

Svensk Trygghetscertifiering kommer efter avslutade besiktningar att lämna rekommendationer på åtgärder som Signalisten kan arbeta vidare med. Både enklare åtgärder som kan genomföras snabbt och satsningar på längre sikt.

–Vårt arbete handlar om att skapa så trygga livsmiljöer som möjligt och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Signalisten kring detta. Trygghet i fastigheter och bostadsområden kommer högt upp på agendan, både för boende och fastighetsägare. Därför är det extremt tillfredsställande att kunna jobba med konkreta åtgärder som visar resultat, säger Karin Göransson, verksamhetschef på Svensk Trygghetscertifiering.

Svensk Trygghetscertifiering arbetar med besiktningar och certifieringar av bostadsfastigheter, för minskad brottslighet och ökad trygghet i fastigheter, bostadsområden och stadsdelar. Metoden som man använder sig utav är beprövad och har gett dokumenterat goda resultat med kraftigt minskad utsatthet för brottslighet och ökad upplevd trygghet där man arbetat. Bolaget använder sig av särskilt utbildade besiktningspersoner som också utfärdar certifieringar, alla med polisiär bakgrund.

Bild av Martin Wilson från Pixabay