Nyheter

Sätra centrum: Planarbete för att ta fram en ny detaljplan omfattande bostäder, handel och andra verksamheter

Sätra Förvaltnings AB äger via dotterbolag Sätra Centrum. Just nu pågår ett planarbete, i syfte att ta fram en ny detaljplan omfattande bostäder, handel och andra verksamheter. Stadsbyggnadsnämnden har inkommit med en uppdaterad tidsplan där detaljplanen beräknas antas Q2 2021.

Förseningen beror främst på stadens upphandling av konsulter inom bland annat landskap och trafik. Samråd planeras till 2 april 2020.

Den 18/12 2019 signerades ett optionsavtal med Stockholmshem avseende del av fastigheten Stockholm Högsätra 8 för detaljerad ritning av den aktuella fastigheten.