Nyheter

Ny trallskruv utvecklad med snickare

Med trallsäsongen runt hörnet släpper ESSVE en ny trallskruv. Tillsammans med professionella snickare har ESSVE tagit reda på vilka problem som är vanligast vid trallmontage. Baserat på snickarnas utmaningar har ESSVEs ingenjörer utvecklat en skruv med grym klämkraft som ger ett snyggt och flisfritt montage.

– Det har varit väldigt kul att vara del av den här processen tillsammans med branschkollegor och ESSVE-teamet, jag har testat den färdiga produkten och den känns riktigt bra, säger Niclas Jansson, snickare och deltagare i ESSDECK Max utvecklingsgrupp.

I diskussionerna under utvecklingsfasens gång kom det fram att mycket har hänt de senaste åren, inte minst vad gäller trallbyggen. Nya byggrekommendationer och ändrade virkesval kan innebära större rörelser i trallkonstruktionen och att skruven utsätts för starkare krafter. Dessa faktorer ställer nya krav på trallskruven

– Den nya skruven behöver klara av de förändrade omständigheterna men även leverera på snickarnas önskemål om snygg finish, bra klämkraft och flisfria montage, säger Christofer Lindberg, Produktchef på ESSVE.

MONTERA VRIDNA BRÄDOR UTAN PROBLEM

Ett vanligt förekommande problem är propellerbrädor, dvs vridet/ skevt trallvike, som enligt snickaren Niclas Jansson ställer till med problem vid montering.

– Jag upplever att många trallskruv saknar den klämkraft som behövs för att vridna trallbrädor ska klämmas på plats ordentligt mot reglarna. Många gånger kan man inte använda det virket, det känns synd, säger Niclas Jansson, Snickare och deltagare i ESSDECK Max utvecklingsgrupp

För att motverka problemet har trallskruven ESSDECK Max dubbla gängor med olika gängstigning. Den understa gängan har något glesare stigning och den övre gängan något tätare stigning vilket gör att klämkraften blir optimal.

– När de nedre gängorna, som snabbare går ner i virket, når regeln och de övre gängorna, som går lite långsammare genom virket, fattar tag i trallbrädan så nyps regeln och trallbrädan ihop med stark klämkraft. I och med detta kan ESSDECK Max även kan sätta propellerbrädor på plats, säger Christofer Lindberg.

SNYGGARE SLUTRESULTAT

Stickor och flisor i trallvirke är dessvärre vanligt förekommande när traditionell trallskruv används. För att motverka flisor har ESSDECK Max en liten, cylindrisk skalle samt frässpår direkt under skallen. Frässpåren och den cylindriska designen skär av fibrerna i träet vilket motverkar att fibrer trycks upp och skapar flisor. Den mindre skallen ger även ett estetiskt tilltalande slutresultat.

MÖJLIGGÖR MONTERING NÄRA KANT

Ett annat problem många av de professionella snickarna ESSVE pratat med upplever är att virket spricker när de monterar skruv nära kant, vid till exempel moment som att lägga fris. Därför designade vi en spets som fräser istället för att skära fibrer, vilket innebär att skäret inte fylls med fibrer. Därmed minskar risken för att virket spricker upp.

FÖRBÄTTRAD STÅLKVALITET

I ESSDECK Max med ytbehandlingen CorrSeal (C4) har ESSVE uppgraderat till ett stål med samma stålkvalitet som sina konstruktionsskruvar.

– Vi har tillsatt bor i stålet och ythårdheten på skruven är justerad vilket innebär att skruven tål mer rörelse, men med bibehållen styrka, säger Niclas Ånmark, Teknisk chef, ESSVE.

PRODUKTFAKTA OCH FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN

ESSDECK Max kommer i rostfri A2, A4 och i CorrSeal ytbehandling (C4) i skruvlängderna 42 mm, 55 mm och 75 mm. Trallskruven kommer säljas hos bygghandlare runt om i Sverige med start under mars 2020. Du kommer även kunna testa skruven i ESSVEs monter (B04:27) på Nordbygg, 21-14 april 2020.