Nyheter

Nya bostäder ska byggas i Västra Ingelstad

Nu är det klart att det blir Cormac Fastighetsförvaltning som kommer att bygga det nya bostadsområdet norr om Månstorps Ängar. Det handlar om totalt 38 bostäder i olika former.

Under de senaste åren har Vellinge kommun sett en ökad efterfrågan på bostäder i Västra Ingelstad. Därför påbörjades för några år sedan planeringen av ett nytt bostadsområde som fick namnet Månstorps Trädgårdar. Projektet delades in i flera etapper i anslutning till Månstorps ängar. Den första etappen, söder om Månstorps ängar, står redan färdig med ett 70-tal nya lägenheter och fyra nya villor. I höstas utlyste kommunen en så kallad markanvisningstävling för nästa etapp.

Tävlingskriterierna var att exploatören skulle ta fram ett förslag på ett lantligt och grönt bostadsområde med rad- och kedjehus samt flerbostadshus. Nio anbud kom in och det vinnande bidraget stod alltså Cormac Fastighetsförvaltning AB för.

Ett utdrag ur motiveringen:

Förslaget har på ett omsorgsfullt sätt fångat den gamla skånska byns karaktär och bykänsla med dagens formspråk. Byggnaderna är utformade med hög arkitektonisk kvalité med ett varierat och småskaligt intryck. De vackert gestaltade utemiljöerna bidrar att stärka bykänslan i förslaget

– Sveriges mest centrala landsbygd växer hållbart. Västra Ingelstad uppskattas för sin småskalighet och för sin unika bykänsla. Fler bostäder efterfrågas och det kan nu bli verklighet. Jag är övertygad om att det blir ett attraktivt boende, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Anna Möller, samhällsbyggnadschef på Vellinge kommun som är en av de som suttit med i juryn för markanvisningstävlingen tillägger:

– Vi tycker att det är jätteroligt att Västra Ingelstad är en så attraktiv ort att bosätta sig i. Men det är viktigt att formspråket på bostäderna passar in i byns karaktär. Bostäderna ska inte kännas som att de sticker ut, utan de ska vara en del av byn. Bykänslan är viktig att värna om, säger Anna Möller.

Nästa steg är att kommunen tecknar ett markanvisningsavtal med exploatören. Beslut om markförsäljning ska tas i kommunfullmäktige och om det går igenom räknar man med att byggtiden kommer att ligga på mellan 18-24 månader.