Nyheter

WICONA i framkant för grönare byggsystem

Hydro har sedan lanseringen för ett år sedan vunnit mer än 40 stora och små byggprojekt runtom i världen med sitt återvunna aluminium CIRCAL.

– Detta är just nu ett av Hydros snabbast växande segment, säger ansvarig för Hydros affärsområde Extruded Solutions. WICONA som är ett av Hydros varumärken lanserade CIRCAL 2019 och de första projekten är redan i gång.

CIRCAL är ett av WICONAS grönare val av byggsystem i aluminium – med minst 75 procent återvunnet material från konsumentprodukter med ett certifierat koldioxidavtryck under 2,3 kg koldioxid per kg aluminium. WICONA som levererar bygglösningar för fasader, fönster och dörrar, har sedan introduktionen satsat särskilt på försäljningen av de grönare aluminiummärkena.

Hydro passerade nyligen en milstolpe på 40 byggprojekt där CIRCAL-fasader används. Det rör sig om 2 300 ton grönare aluminium med stora och små projekt på upp till 400 ton. Ett exempel är Økern Portal, ett av Norges största utvecklingsprojekt, som använder 275 ton CIRCAL-aluminium i sina fasader. Här står WICONA som leverantör för den största delen av fasaden.

– Volymerna är fortfarande små sett till hela den globala aluminiummarknaden. Men detta är just nu ett av Hydros snabbast växande segment. I slutet av 2020 kommer Building Systems alla produkter och lösningar i Europa att finnas i CIRCAL och REDUXA. Och vi förväntar oss att efterfrågan på koldioxidsnålt aluminium kommer att växa de kommande åren, säger ansvarig för Hydros affärsområde Extruded Solutions, Egil Hogna.

REDUXA är primäraluminiumet som är likvärdigt med CIRCAL med ett certifierat koldioxidavtryck under 4,0 kg koldioxid per kg aluminium.

Produktionen ökar under 2020.

Nästa år kommer Hydro att öka produktionen av CIRCAL genom en ökning av den årliga kapaciteten till 25 000 ton. Detta genom en uppgradering och utbyggnad av återvinningsanläggningen i spanska Azuqueca.

Hydro är den första aluminiumproducenten som levererar återvunnet uttjänt aluminium av förstklassig kvalitet med ett certifierat innehåll av mer än 75 procent återvunnet material från konsumentprodukter.Hela produktionsprocessen är spårbar och produkten är certifierad av en oberoende part (DNV GL). Enligt Europeiska kommissionens hållbarhetsmål ska alla nya byggnader ha ett nettoutsläpp av koldioxid som är noll år 2030 – och alla byggnader år 2050. Hydros CIRCAL 75R gör det möjligt för byggherrar och arkitekter att uppnå dessa mycket tuffa hållbarhetsmål.